Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty międzynarodowe
English (UK)

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach realizuje projekt „Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym" jako koordynator w partnerstwie z Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française ̶ Uccle z Belgii oraz Stafford College ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podstawie umowy nr 2012-1-PL1-LEO04-28173 1 z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Leonardo da Vinci Projekty Partnerskie. Głównym celem projektu jest wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii (tablic interaktywnych i platformy e-learningowej) w kształceniu zawodowym.

 
Forma
Projekt „Laboratorium Cyfrowej Kreatywności".
 
Organizator/Koordynator
Pracownia Projektów Europejskich, Innowacji i Współpracy z Zagranicą Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Zespołem Szkół w Połańcu.
 
Uczestnicy projektu:
Nauczyciele przedmiotów zawodowych ze Stafford College oraz z Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française ̶ Uccle z Belgii, konsultanci z ŚCDN w Kielcach oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych z ZS w Połańcu.
 
Opis formy
Cele projektu:
 • wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii (tablic interaktywnych i platformy e-learningowej) w kształceniu zawodowym;
 • doskonalenie umiejętności uczestników projektu w zakresie kreatywnego i efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w procesie kształcenia kompetencji zawodowych;
 • rozwijanie kompetencji zawodowych uczestników projektu poprzez dzielenie się własną wiedzą, wymianę doświadczeń.
Do 31 sierpnia 2013 r. zostały zrealizowane następujące działania w projekcie:
 • przeanalizowano zakres działań partnerów (po tym, jak partnerzy z Finlandii i Hiszpanii nie zostali zaakceptowani przez ich agencje narodowe) oraz ustalono, że każdy z partnerów uczestniczących w projekcie będzie realizował zadania zgodnie z zaplanowanymi w projekcie;
 • odbyły się dwie wizyty studyjne w Polsce oraz Belgii, podczas których spotkali się tylko partnerzy z Polski oraz Belgii. Partnerzy ze Stafford nie uczestniczyli w żadnej wizycie;

  a) I wizyta w Polsce – 1–2 lutego 2013 r., na której ustalono zakres zadań do realizacji w ramach projektu, ustalono harmonogram realizacji poszczególnych zadań ze względu na to, że pierwsze spotkanie robocze partnerów zostało opóźnione z powodu przesuwania terminu wizyty przez Polaris Enterprise, którego przedstawiciele i tak nie pojawili się na tej wizycie, mimo że dwa tygodnie przed pierwszą wizytą potwierdzili swój udział. Wszystkie ustalenia z pierwszego spotkania zostały przesłane e-mailem do partnera ze Stafford;
  b) II wizyta studyjna w Belgii – 27–30 czerwca 2013 r. (tylko partnerzy z Polski i Belgii), na której dokonano podsumowania realizacji poszczególnych działań w projekcie oraz ewaluacji projektu po pierwszym roku jego trwania. Omówiono metody i techniki stosowane w nauczaniu przedmiotów zawodowych, które przygotowali partnerzy z poszczególnych krajów (ŚCDN w Kielcach – metoda Webquest, IEPSCF Uccle – blended learning, Stafford College jest w trakcie przygotowania tego zadania). Partnerzy z Polski wyjaśniali partnerom z Belgii wątpliwości dotyczące użycia platformy e-learningowej, ustalono nowy harmonogram wizyt z uwzględnieniem uwag partnera ze Stafford.
Między wizytami:
 • opracowano i opisano wybrane metody i techniki nauczania przedmiotów zawodowych, uwzględniając materiały dla nauczycieli i uczniów (materiały umieszczono na platformie);
 • ŚCDN w Kielcach przygotowało platformę e-learningową dla wszystkich krajów partnerskich i opracowało instrukcję obsługi, która będzie przetłumaczona na język angielski i umieszczona na platformie przed III wizytą studyjną;
 • kraje partnerskie przygotowały raport postępów;
 • upowszechniano realizację projektu poprzez informacje na konferencjach metodycznych oraz na stronach internetowych partnerów projektu.
Program
Planowane działania w projekcie
 • Przygotowanie przez wszystkich partnerów materiałów dotyczących wykorzystania ICT przy kształtowaniu kompetencji zawodowych (na przykładzie kursu, grup lekcji oraz przykładów metod – partnerzy mają dowolność w przygotowaniu tych materiałów, które mogą dotyczyć konkretnego zawodowego przedmiotu).
 • Z bazy pomysłów każdy z partnerów wybiera metody zaproponowane przez innych partnerów i przygotowuje kurs z uwzględnieniem ICT i testuje w wybranej szkole zawodowej, w wybranej klasie dla danego przedmiotu (ŚCDN wybrał energię odnawialną – w Zespole Szkół w Połańcu).
 • Po okresie testowania, który zakończy się po pierwszym roku realizacji projektu we wrześniu i na początku października 2013 r., partnerzy przygotują ewaluację zajęć i na spotkaniu roboczym, które odbędzie się pod koniec października 2013 r., omówią zastosowane metody w nauczaniu danych przedmiotów.
 • Następnie każdy z partnerów przygotuje kurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (wszystkich, bez podziału na zawody) dotyczący rozwijania kompetencji zawodowych (uwzględniając ICT, platformę e-learningową), na którym będą testowane metody i techniki użyte przez innych partnerów projektu w kursach dla uczniów/studentów.
 • Po przetestowaniu i ewaluacji kursów na kolejnym spotkaniu roboczym, partnerzy wybiorą jeden moduł uniwersalnego kursu, do którego będą przygotowywać materiały z użyciem ICT w VET w oparciu o najlepsze rozwiązania. Każdy z uczestników projektu wybiera jeden moduł do przygotowania.
 • Podział na moduły uniwersalnego kursu dla nauczycieli VET (przedmiotów zawodowych) nastąpi podczas spotkania roboczego (wizyta studyjna – marzec).
 • Tworzenie kursu dotyczącego rozwijania kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych (uniwersalny dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zawodowych) z modułów przygotowanych przez partnerów. Kurs ten może być w przyszłości wykorzystywany przez partnerów oraz innych chętnych po zakończeniu projektu. Kurs zostanie umieszczony w „bibliotece cyfrowej".
Miejsce
Sześć wizyt studyjnych: po dwie wizyty w Kielcach, Uccle oraz Stafford.
 
Termin
Realizacja projektu odbywa się między 1 sierpnia 2012 r. i 31 lipca 2014 r.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się