Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty krajowe
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK
Projekt „STEAM-owa szkoła”. Rekrutacja

Jeśli jeszcze nie spotkaliście się Państwo z pojęciem STEAM, to warto je zapamiętać, bowiem na stałe zagości w edukacji. Celem STEAM jest wykształcenie u uczniów umiejętności poznawania świata każdym dostępnym zmysłem. Projekt adresowany jest do szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego pragnących poszerzyć swoją ofertę o realizację lekcji lub projektów edukacyjnych. Zapraszamy do udziału.Forma

Projekt.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci
Nauczyciele szkół podstawowych województwa świętokrzyskim.

Opis formy
STEAM to nowoczesne podejście do nauczania i uczenia się ukierunkowujące uczniów na poszukiwanie, krytyczne myślenie i rozwiązywanie praktycznych problemów. Integruje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę, ukazując, że w praktycznym życiu są one ze sobą mocno powiązane. STEAM odchodzi od zapamiętywania danych i reguł na rzecz działania i eksperymentowania. To nauczanie przez doświadczenie. STEAM to rozwijanie umiejętności poznawczych ucznia, samodzielnego myślenia i działania, wyciągania wniosków oraz myślenia przyczynowo-skutkowego. Jednocześnie pozwala kształcić uczniów zdolnych w zakresie podejmowania przemyślanego ryzyka, wytrwałości w rozwiązywaniu problemów, współpracy.

Cel główny projektu

 • Promowanie edukacji STEAM w szkołach jako metody kształcenia uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.

Cele szczegółowe projektu

 • Przygotowanie nauczycieli do realizacji projektów STEAM.
 • Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności:
  • projektowania zajęć STEAM;
  • wykorzystania nowoczesnych technologii w realizacji projektów STEAM;
  • praktycznej realizacji projektów STEAM;
  • dokonywania ewaluacji realizowanych projektów.

Etapy realizacji projektu

Treści kształcenia
Treści kształcenia zostały dobrane w taki sposób, aby nauczyciel uczestniczący w projekcie nabył umiejętność przygotowania scenariusza zajęć STEAM oraz realizacji zajęć STEAM w pracy z uczniami.

Moduł 1. STEAM w teorii.

 • Omówienie założeń projektu „STEAM-owa szkoła”.
 • Kompetencje przyszłości.
 • STEAM jako sposób kształcenia.
 • Zalety STEAM.
 • Etapy realizacji projektów edukacyjnych STEAM.
 • Metody design thinking i eduScrum.

Moduł 2. STEAM w praktyce. Część 1.

 • Jak uczyć STEAM-owo?
 • Scenariusz zajęć STEAM.
 • Analiza przykładowych scenariuszy projektów edukacyjnych STEAM.

Moduł 3. TIK w STEAM.

 • STEAM-owa przestrzeń edukacyjna.
 • Przegląd wybranych aplikacji przydanych w realizacji projektów edukacyjnych STEAM.

Moduł 4. STEAM w praktyce. Część 2.

 • Tworzenie prototypu projektu oraz jego testowanie – praktyczne przykłady.
 • Obudowa teoretyczna projektu STEAM.

Moduł 5. STEAM ewaluacja.

 • Przygotowanie uczniów do prezentacji projektu.
 • Przykłady narzędzi ewaluacyjnych wykorzystywanych w projektach STEAM.
 • Alternatywne metody ewaluacji projektu STEAM.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:

 • wykład – przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień, pojęć, problemów;
 • prezentacja i pokaz – przedstawienie przykładowych rozwiązań;
 • analiza przypadku – analiza przykładowych scenariuszy zajęć STEAM;
 • praktyczne ćwiczenia STEAM;
 • dyskusja – wymiana poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
 • burza mózgów – bank pomysłów.

Efekty realizacji projektu

 • Nauczyciele zostaną przygotowani do realizacji projektów STEAM:
  • nabędą umiejętność projektowania zajęć STEAM;
  • poznają narzędzia i aplikacje niezbędne w realizacji projektów STEAM;
  • doświadczą w praktyce trudów realizacji projektów STEAM.
 • Uczestnicy opracują autorskie scenariusze projektów STEAM, w liczbie równiej liczbie szkół uczestniczących w projekcie, które opublikujemy jako przykłady dobrych praktyk na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 • W każdej szkole uczestniczącej w projekcie zostanie zrealizowany jeden projekt STEAM, który uczniowie zaprezentują podczas spotkania podsumowującego.

Warunki ukończenia

 • Aktywne uczestnictwo w szkoleniach wspierających nauczycieli w realizacji projektu.
 • Opracowanie scenariusza projektu.
 • Zrealizowanie z uczniami projektu.
 • Zaprezentowanie wspólnie z uczniami zrealizowanego projektu.
 • Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Miejsce
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Harmonogram

Etap realizacji projektu

Termin

Szkolenia dla nauczycieli

Moduł 1.

STEAM w teorii

9 października 2021 r.

8.30–15.00

Moduł 2.

STEAM w praktyce cz. 1.

Moduł 3.

TIK w STEAM

20 października 2021 r.

15.30–18.30

Moduł 4.

STEAM w praktyce cz. 2.

3 listopada 2021 r.

15.30–18.30

Moduł 5.

STEAM ewaluacja

do uzgodnienia

 • Opracowywanie projektu edukacyjnego STEAM.
 • Rekrutacja uczniów do grupy projektowej.

XI–XII 2021 r.

 • Konsultacje
 • Realizacja projektów edukacyjnych STEAM w szkole.

XII 2021–III 2022 r.

 • Podsumowanie projektu – prezentacja projektów realizowanych w szkołach.

IV 2022 r.

Rejestracja/zgłoszenie

 • Dyrektor szkoły typuje do projektu dwóch nauczycieli − nauczyciela matematyki i jednego nauczyciela z dowolnego przedmiotu przyrodniczego: biologia, geografia, chemia, fizyka lub przyroda, poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia szkoły do projektu.
  Formularz online zgłoszenia szkoły do projektu: https://forms.office.com/r/s8E70qSKP
 • Rekrutacja szkół do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.
 • O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń – data przesłania formularza online.
 • Do projektu zakwalifikowanych zostanie dziesięć szkół, które jako pierwsze nadeślą prawidłowo wypełniony formularz.
 • Informacja o zakwalifikowaniu się szkoły do projektu zostanie wysłana na adres e-mail osoby, którą wskazano w zgłoszeniu do kontaktu.
 • Po zakwalifikowaniu się szkoły do projektu zgłoszeni nauczyciele zapisują się elektronicznie na szkolenia prowadzone w ramach projektu poprzez System Obsługi Szkoleń Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Dokładna informacja o sposobie rejestracji nauczycieli zostanie podana w e-mailu informującym o zakwalifikowaniu się szkoły do projektu.
 • Nauczyciele wytypowani do projektu rekrutują w swojej szkole grupę uczniów, z którymi będą realizować projekt edukacyjny STEAM.
 • Szczegóły uczestnictwa uczniów w projekcie zostaną omówione na pierwszym spotkaniu projektowym.

Koszt
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt
Mariola Kosztołowicz, tel. 41 362 45 48, w. 126; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2022/2023 Zapisz się