Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Oferta

Ciągle się jeszcze uczę.
Michał Anioł 

Szanowni Państwo,

w imieniu własnym i nauczycieli konsultantów zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 2020/2021. Nasze propozycje zostały przygotowane z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, wymagań państwa wobec szkół i placówek określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz priorytetów i kluczowych działań Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 2020/2021.

Jednocześnie miło nam poinformować Państwa, że 26 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Jest to potwierdzenie spełnienia przez nas wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

Rok szkolny 2019/2020 przyniósł wiele zmian. Konieczność prowadzenia edukacji zdalnej w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych była ogromnym wyzwaniem dla Państwa. Wiele raportów oświatowych odnoszących się do zdalnego nauczania podkreśla znaczenie w procesie edukacyjnym silnych więzi. Oznacza to, że musimy zadbać o jakość relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-nauczyciel, relacji rówieśniczych oraz relacji nauczyciela z rodzinami uczniów. Tego typu działania znajdują się także w centrum edukacji tradycyjnej, dla której charakterystyczny jest bezpośredni kontakt.

Mając na uwadze powyższe kwestie, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach proponuje nowe szkolenia. Wśród nich warto wymienić:

 • projekt SZKOŁA OFF ROAD, czyli szkoła w procesie zmiany, pomoc dla nauczyciela wychowawcy w trybie zdalnego nauczania, zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania zdrowia psychicznego uczniów;
 • projekt AKADEMIA METODYCZNA ZDALNEGO NAUCZANIA rozwijający kompetencje cyfrowe uczestników, ale także odnoszący się do psychologicznych i metodycznych fundamentów efektywnej organizacji procesów edukacyjnych w kształceniu na odległość;
 • projekt ZD@LNY NAUCZYCIEL, w którym realizowane będą cztery ścieżki przedmiotowe: Zd@lny Matematyk, Zd@lny Geograf, Zd@lny Fizyk, Zd@lny Chemik;
 • nową formułę projektu NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE oraz ŚWIĘTOKRZYSKI KONGRES DWUJĘZYCZNOŚCI;
 • projekt ODKRYWAMY TEATR, w ramach którego, m.in. zostanie zorganizowany I PRZEGLĄD TEATRÓW SZKOLNYCH W JĘZYKU POLSKIM oraz I KONKURS WIEDZY O TEATRZE W JĘZYKU ANGIELSKIM dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Kontynuowane będą formy doskonalenia w zakresie edukacji teatralnej, recytacji i kulturoznawstwa;
 • projekt AKADEMIA SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH, czyli wsparcie nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT. Projekt zakłada realizację trzech modułów tematycznych: uczeń z zespołem Aspergera, uczeń zdolny oraz specyficzne potrzeby edukacyjne;
 • projekt ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA MŁODYCH INFORMATYKÓW W CHMURZE mający na celu pomóc szkołom we wdrożeniu platformy e-learningowej Office 365 Education. Jest to kontynuacja realizowanego od trzech lat projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków;
 • cykl konferencji przedmiotowo-metodycznych pn. ZDALNA EDUKACJA W KLASACH MŁODSZYCH;
 • projekt KSZTAŁCENIE ZAWODOWE GWARANCJĄ ROZWOJU POWIATU KIELECKIEGO realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- Program kursu uwzględnia trendy przyszłości i stanowi wsparcie warsztatu pracy nauczyciela w obszarach związanych z kształtowaniem postaw odpowiedzialności i otwartości uczniów szkół zawodowych na zmieniającym się rynku pracy.

Polecamy również działania warsztatowe dotyczące wdrażania zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Warto tu wskazać:

 • KONSTRUOWANIE I MODYFIKOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU W ŚWIETLE ZMIAN W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE.
 • EWALUACJA PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU W ŚWIETLE ZMIAN W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE.
 • ZMIANY W KSZTAŁCENIU OSÓB DOROSŁYCH.

Dziękuję Państwu za kolejny rok współpracy i zapraszam do korzystania z naszej oferty szkoleniowej, abyśmy wspólnie przyczynili się do kształcenia u naszych uczniów takich kompetencji, które pozwolą im odnieść sukces w przyszłości.

Z poważaniem
Jacek Wołowiec
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się