logo_bip logo_rci_2 logo_et  w b fb
Projekty krajowe - Projekty realizowane - Projekt „Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków" – edycja III (2018-2019)
Projekt „Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków" – edycja III (2018-2019)
samiSerdecznie zapraszamy szkoły do udziału w III edycji „Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków”. Podobnie jak w poprzednich edycjach, głównym celem Projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach naszego województwa.

O Projekcie
Tegoroczna edycja jest kontynuacją poprzednich rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania jak również w zakresie wykorzystania środków i narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym.

Głównym celem Projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach naszego województwa. Również w tym roku nasze działania adresowane są do nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Kolejnym adresatem Projektu są szkoły, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze. Jednym z celów projektu jest propagowanie nauki programowania wśród uczniów poprzez ich udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. Nauczycielom proponujemy udział w różnych formach doskonalenia związanych z nauką programowania. Uczestnikom szkoleń umożliwimy wymianę doświadczeń w ramach sieci współpracy opartej na platformie e-learningowej.

Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. W nowej podstawie programowej informatyki wiele uwagi przywiązuje się także do umiejętności pracy zespołowej, w tym również z wykorzystaniem usług dostępnych w chmurze internetowej. W związku z powyższym zapraszamy szkoły do udziału w programie wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education. W ubiegłorocznej edycji do wdrożenia przystąpiło 30 szkół. Po przejściu procesu wdrożenia oraz związanych z nim szkoleń, szkoły otrzymały tytuł „Szkoły w chmurze Microsoft”. Więcej informacji na temat wdrożenia można znaleźć na stronie sami.scdn.pl.

Projekt objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Organizatorem Projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków jest Świętokrzyskie Centrum doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Cele Projektu

 • Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
 • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem poprzez udział w konkursach.
 • Poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych z nauczaniem programowania.
 • Popularyzacja różnych działań związanych z programowaniem, prowadzonych przez organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne.

Okres realizacji III edycji Projektu

Trzecia edycja projektu realizowana będzie w okresie IX 2018 r.– VI 2019 r.

Działania przewidziane w Projekcie

Organizacja różnych form doskonalenia dla nauczycieli, mających na celu przygotowanie do wdrażania podstawy programowej informatyki

W bieżącym roku szkolnym nasza oferta szkoleniowa skoncentrowana jest wokół dwóch zagadnień związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej:
 • nauką programowania;
 • wykorzystaniem dostępnych środków i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych obszarów edukacji.
W związku z ciągle dużym zainteresowaniem szkoleniami związanymi z podstawami programowania w języku Scratch planujemy kontynuację szkoleń podstawowych i zaawansowanych. W czasie warsztatów omówiona zostanie również, będąca obecnie w fazie testów, nowa wersja programu – Scratch 3.0. Planujemy także kontynuację szkoleń w zakresie programowania w języku C++ i Python. Proponujemy szkolenia kilku poziomach zaawansowania:
 • 16-godzinne szkolenie podstawowe programowania w języku C++ realizowane w formie mieszanej (dwa moduły po 4 godziny zajęć stacjonarnych i 8 godzin zajęć e-learningowych) - szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie ŚAMI);
 • 20-godzinne średniozaawansowane szkolenie programowania w języku C++ (szkolenie płatne);
 • 20-godzinne zaawansowane szkolenie programowania w języku C++ (szkolenie płatne);
 • 24-godzinne szkolenie programowania w języku Python (szkolenie płatne).
Tegoroczną nowością będą warsztaty „Nauczanie programowania mikrokontrolerów z wykorzystaniem płytki BBC micro:bit”. Projekt wykorzystania płytki do nauczania programowania został zainicjowany przez BBC z myślą o uczniach w Wielkiej Brytanii. Powstała, by ich zachęcić do eksperymentowania z elektroniką i programowaniem. Wykorzystanie urządzenia na informatyce może być ciekawą alternatywą zajęć. Urządzenie jest już dostępne w Polsce.

Oferta szkoleń bezpłatnych:

Nazwa formy Rodzaj zajęć Liczba godzin Kod/Szczegółowe informacje
Programowanie w języku Scratch – szkolenie podstawowe - Moduł 1. warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 2 godziny
WS064-1
Programowanie w języku Scratch – szkolenie podstawowe - Moduł 2. warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 2 godziny
WS064-2
Programowanie w języku Scratch – szkolenie podstawowe - Moduł 3. warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 2 godziny
WS064-3
Programowanie w języku Scratch – szkolenie zaawansowane - Moduł 1 warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 2 godziny
WS065-1
Programowanie w języku Scratch – szkolenie zaawansowane - Moduł 2. warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 2 godziny
WS065-2
Programowanie w języku Scratch – szkolenie zawansowane - Moduł 3. warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 2 godziny
WS065-3
Programowanie w języku C++ - poziom podstawowy – Moduł 1. warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 4 godziny
WS066-1
Programowanie w języku C++ - poziom podstawowy – Moduł 2. warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
Zajęcia e-learningowe
– 4 godziny
WS066-2
Programowanie robotów Lego Mindstorms Moduł 1.

warsztat

Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
WS070-1

Programowanie robotów Lego Mindstorms Moduł 2. warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
WS070-2
Klocki roboty oraz inne pomoce i środki dydaktyczne wspierające nauczanie programowania. warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
WS067
Nauczanie programowania mikrokontrolerów z wykorzystaniem płytki BBC micro:bit warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
WS068

Wszystkie formy umieszczone w powyższej tabeli są bezpłatne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków.

Oferta szkoleń płatnych:

Nazwa formy Rodzaj zajęć Liczba godzin Kod i szczegółowe informacje Cena szkolenia (za 1 osobę)
Programowanie w języku C++ - poziom średniozaawansowany. Kurs doskonalący Zajęcia stacjonarne
– 12 godzin
Zajęcia e-learningowe
– 8 godziny
KDP087 150 zł
Programowanie w języku C++ - poziom zaawansowany. Kurs doskonalący Zajęcia stacjonarne
– 12 godzin
Zajęcia e-learningowe
– 8 godzin
KDP088 150 zł
Python - praktyczne podstawy programowania. Kurs doskonalący Zajęcia stacjonarne
– 24 godziny
KDP094 350 zł

Harmonogram szkoleń oraz zapisy na kolejne edycje.

Wdrożenie usługi Microsoft Office 365 Education

Jednym z celów ogólnych nauczania informatyki jest rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Środowiskiem sprzyjającym realizacji tego celu może być, udostępniona wszystkim szkołom bezpłatnie, usługa Microsoft Office 365 Education. Narzędzia takie jak: Word, Excel, Power Point z dodatkiem MIX, Sway, Forms, Class Notebook, OneDrive, Outlook i wiele innych dają nauczycielom szereg możliwości, które mogą pomóc w realizacji zarówno zajęć z informatyki, jak też innych zajęć edukacyjnych.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jako Microsoft in Education Global Training Partner, zaprasza do udziału w pilotażu mającym na celu pomoc szkołom we wdrożeniu usługi Microsoft Office 365 Education.

Korzyści dla szkoły wynikające ze wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education:

 • Korzystanie z profesjonalnej, bezpiecznej poczty służbowej w domenie wybranej i zarejestrowanej przez szkołę,
 • Zarządzanie swoim czasem przy użyciu kalendarzy, w tym zapraszania na spotkania innych osób (i śledzenia ich obecności) oraz współtworzenia z nimi kalendarzy wspólnych (np. w ramach realizowanych projektów edukacyjnych),
 • Przechowywanie dowolnych dokumentów (plików) na wirtualnym dysku OneDrive o pojemności 5TB dla każdego użytkownika, dostępnym przez przeglądarkę lub dedykowane aplikacje na dowolnym urządzeniu, i uzyskiwanie do nich dostępu wszędzie, gdzie jest dostępny Internet. Dokumenty te mogą być także synchronizowane na wybranych urządzeniach - dzięki czemu najnowsze wersje dokumentów są zawsze pod ręką nawet wtedy, kiedy nie ma dostępu do sieci. Zapisane dokumenty, a nawet całe foldery, mogą być w prosty sposób udostępniane innym użytkownikom z dysku OneDrive - tylko do odczytu, jak również z prawem edycji. O sposobie udostępnienia decyduje użytkownik.
 • Edycja dokumentów Word, PowerPoint oraz Excel bezpośrednio w przeglądarce internetowej bez konieczności instalowania oprogramowania na wykorzystywanym w tym celu urządzeniu,
 • Tworzenie i zarządzanie własnymi notatkami lub tworzenie kompletnych notesów do współpracy w ramach zajęć dydaktycznych z uczniami dzięki aplikacjom OneNote oraz ClassNotebook. 
 • Tworzenie interaktywnych prezentacji w sieci dzięki aplikacji Sway, która oferując bogatą bibliotekę atrakcyjnych w formie szablonów pozwala skupić się na merytorycznej stronie tworzonych treści, a nie na sposobie ich prezentacji,
 • Przygotowywanie i zarządzanie elektronicznymi ankietami i testami za pomocą aplikacji Microsoft Forms,
 • Tworzenie i uczestniczenie w zdalnych wideo-konferencjach i konsultacjach wraz z dowolną liczbą innych uczestników dzięki aplikacji Skype dla firm.

W bieżącym roku szkolnym planujemy objąć wdrożeniem 15 szkół. W miarę możliwości oraz zainteresowania ofertą obejmiemy projektem kolejne szkoły.

W proponowanych formach mogą również uczestniczyć nauczyciele ze szkół, które przeszły proces wdrożenia w ubiegłym roku szkolnym. Dodatkowo dla tych szkół planujemy uruchomienie nowych form:

 • SharePoint - wewnątrzszkolna witryna internetowa w praktyce szkolnej
 • Teams2 - zaawansowane możliwości wykorzystania aplikacji w realizacji projektów edukacyjnych.

Możliwe jest również uruchomienie innych szkoleń związanych z usługą Office 365 w zależności od zapotrzebowania.

W zależności od tego, czy szkoła kontynuuje realizację wdrożenia usługi Office 365 (rozpoczęła realizację w ubiegłym roku szkolnym) czy też chce rozpocząć szkolenie, proponujemy dwie ścieżki szkoleniowe opisane niżej.

SZKOŁY ROZPOCZYNAJĄCE WDROŻENIE USŁUGI OFFICE 365

Etap I

Realizację wdrożenia rozpocznie konferencja dla dyrektorów szkół oraz szkolnych administratorów mająca na celu zapoznanie z możliwościami wykorzystania usługi Office 365 Education w szkole. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele firmy Microsoft. Następnie przygotowani zostaną szkolni administratorzy, dla których uruchomione będzie trzyczęściowe szkolenie „Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – warsztaty dla administratorów” (Kod WS055-1, Kod WS055-2, Kod WS055-3)

Etap II

Po pomyślnym procesie uruchomienia usługi dla szkoły zaprosimy nauczycieli do udziału w następującym cyklu szkoleniowym:

 • Kod WS056 - Wprowadzenie do usługi Office 365
 • Kod WS057 - OneNote osobisty notes elektroniczny
 • Kod WS058 - Class Notebook – notes zajęć
 • Kod WS059 - Teams – szkolna platforma współpracy
 • Kod WS060 – Forms – tworzenie ankiet i testów
 • Kod WS061 - Sway – tworzenie multimedialnych prezentacji online
Lp Nazwa formy Rodzaj zajęć Liczba godzin Kod/ Szczegółowe informacje
1 Wdrożenie Microsoft Office 365 Education w szkole – prezentacja możliwości wykorzystania usługi w szkole. Konferencja dla dyrektorów i administratorów Zajęcia stacjonarne
– 2 godziny
 

2

Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – warsztaty dla szkolnych administratorów usługi – Moduł 1

warsztat

Zajęcia stacjonarne

– 4 godziny

 

WS055-1

3 Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – warsztaty dla szkolnych administratorów usługi – Moduł 2 warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
WS055-2
4 Wdrożenie usługi Office 365 Education w szkole – warsztaty dla szkolnych administratorów usługi – Moduł 3 warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
WS055-3
5 Wprowadzenie do usługi Office 365 warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
WS056
6 OneNote - osobisty notes elektroniczny warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS057
7 Class Notebook – notes zajęć warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS058
8 Teams – szkolna platforma współpracy warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS059
9 Forms – tworzenie ankiet i testów warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS060
10 Sway – tworzenie multimedialnych prezentacji online warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS061

Dla nauczycieli, którzy zrealizują opisany wyżej cykl szkoleniowy (lub zrealizowali go w ubiegłym roku szkolnym) proponujemy dwa nowe szkolenia:

 • Kod WS062 - SharePoint - wewnątrzszkolna witryna internetowa w praktyce szkolnej
 • Kod WS063 - Teams2 - zaawansowane możliwości wykorzystania aplikacji w realizacji projektów edukacyjnych.
11 SharePoint - wewnątrzszkolna witryna internetowa w praktyce szkolnej warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS062
12 Teams2 - zaawansowane możliwości wykorzystania aplikacji w realizacji projektów edukacyjnych. warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS063

Warunki przystąpienia szkoły do pilotażu:

 • Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków 2018.
 • Wytypowanie i zgłoszenie informatyka, który będzie administratorem usługi w szkole oraz weźmie udział w warsztatach mających na celu pomoc w uruchomieniu usługi. Jednym z zadań administratora usługi będzie utworzenie kont dla nauczycieli uczestniczących w pilotażu oraz dla ich uczniów. Powinien on również uczestniczyć w trzyczęściowych warsztatach dla administratorów.
 • Wytypowanie i zgłoszenie od 3 do 5 nauczycieli różnych przedmiotów, którzy wezmą udział w cyklu szkoleń mających na celu przygotowanie do wykorzystania udostępnionych usług w swojej pracy edukacyjnej. Każdy ze zgłoszonych nauczycieli powinien wziąć udział w minimum w czterech pierwszych szkoleniach (od WS056 do WS059).

Ze względu na ograniczoną liczbę szkół mogących wziąć udział we wdrożeniu o przyjęciu szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoły, które nie zostaną zakwalifikowane znajdą się na liście rezerwowej.

Harmonogram realizacji szkoleń związanych ze wdrożeniem usługi Office 365 Education przedstawiony zostanie po zamknięciu listy szkół zakwalifikowanych i udostępniona zostanie możliwość zapisu do konkretnych grup szkoleniowych.

SZKOŁY KONTUNUUJĄCE WDROŻENIE USŁUGI OFFICE 365

Szkoły, które uczestniczyły we wdrożeniu usługi w ubiegłym roku szkolnym zapraszamy do kontynuacji. Zachęcamy kolejnych nauczycieli do udziału w cyklu szkoleniowym:

1 Wprowadzenie do usługi Office 365 warsztat Zajęcia stacjonarne
– 4 godziny
WS056
2 OneNote - osobisty notes elektroniczny warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS057
3 Class Notebook – notes zajęć warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS058
4 Teams – szkolna platforma współpracy warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS059
5 Forms – tworzenie ankiet i testów warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS060
6 Sway – tworzenie multimedialnych prezentacji online warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS061

Nauczycieli, którzy uczestniczyli w ubiegłorocznym wdrożeniu zapraszamy na nowe warsztaty:

7

SharePoint - wewnątrzszkolna witryna internetowa w praktyce szkolnej warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS062
8 Teams2 - zaawansowane możliwości wykorzystania aplikacji w realizacji projektów edukacyjnych. warsztat Zajęcia stacjonarne – 4 godziny WS063

Należy pamiętać, że ze względu na tematykę, ważna jest kolejność udziału w warsztatach. Tak więc przed udziałem w warsztatach o kodach od WS060 do WS063 konieczny jest udział w warsztatach od WS056 do WS059.

Ze względu na duże zainteresowanie kolejnych szkół wdrożeniem usługi Office 365, prosimy o zgłoszenie udziału maksymalnie 5 nauczycieli z danej szkoły.

Witryna Projektu

Na potrzeby projektu udostępniona została witryna pod adresem http://sami.scdn.pl. Zawartość witryny:
 • Bieżące informacje związane z realizacją Projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków.
 • Bieżące informacje na temat działań związanych ze wdrażaniem nowej podstawy informatyki.
 • Strony szkół uczestniczących w projekcie zawierające informacje na temat ich działań związanych z programowaniem.
 • Bieżące informacje na temat przebiegu konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat” oraz prace finalistów.

Udostępnienie platformy e-learningowej

W ramach projektu udostępniona jest platforma e-learningowa wspomagająca prowadzone warsztaty i kursy doskonalące oraz umożliwiająca wymianę doświadczeń między uczestnikami Projektu.

Organizacja konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Z Panem Scratchem za pan brat”

W okresie styczeń - maj 2019 r. zorganizowana zostanie III edycja konkursu programowania w języku Scratch dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów oraz przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach.

Kategorie konkursu

Konkurs przeprowadzony zostanie następujących kategoriach:

 • Kategoria I - uczniowie klas I-III,
 • Kategoria II - uczniowie klas IV-VIII.

Etap I

Na tym etapie uczniowie indywidualnie przygotują projekty w języku Scratch. Praca nad projektem może odbywać się zarówno na zajęciach szkolnych jak też w domu. Propozycje tematów projektów podane zostaną przez organizatorów w terminie do 28 stycznia 2019 r. Uczestnik Konkursu przekazuje swojemu nauczycielowi zajęć komputerowych plik ze swoją pracą w formie elektronicznej. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która dokonuje oceny prac zgłoszonych przez uczniów oraz kwalifikuje najlepsze prace w każdej kategorii i przesyła je do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Etap II (finał)

Uczestnikami finału zostaną uczniowie zakwalifikowani przez Wojewódzką Komisję Konkursową na podstawie oceny prac zgłoszonych w I etapie Konkursu. Z każdej kategorii wyłonionych zostanie maksymalnie 15 finalistów. Finał będzie polegał na publicznej prezentacji projektu przez jego autora w dniu i miejscu podanym przez organizatorów. Prezentacja projektów odbędzie się w dniu konferencji podsumowującej realizację projektu. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji komputer, na którym zaprezentuje swój projekt. Wojewódzka Komisja Konkursowa oceni projekty pod kątem zaawansowania technicznego, samodzielności, oryginalności i jakości wykonania.

Na podstawie wyników II etapu Wojewódzka Komisja Konkursowa ustali zdobywców I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia w każdej kategorii. Laureatami konkursu zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc. Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy. W miarę możliwości i hojności sponsorów uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe (informacje dotyczące nagród podane zostaną w styczniu 2018 r.).

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu (Regulamin może ulec zmianie).

Organizacja konferencji podsumowującej realizację Projektu

Na zakończenie realizacji drugiej edycji Projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków planowana jest konferencja, w programie której znajdą się między innymi:
 • prezentacje projektów laureatów konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”,
 • prezentacje działań szkół uczestniczących w projekcie,
 • bieżące informacje związane ze wdrażaniem nowej podstawy programowej informatyki,
 • prezentacje firm oferujących pomoce i środki dydaktyczne wspomagające nauczanie programowania.

Sposób realizacji Projektu oraz warunki udziału szkoły w projekcie

1. Szkoła zgłasza chęć udziału w Projekcie poprzez wypełnienie Formularza nr 1 i przesłanie go na adres organizatorów (ŚCDN, 25-431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42) w terminie do 7 października 2018 r.
2. Szkoła, która chce rozpocząć pilotażowe wdrożenie usługi Office 365 Education dodatkowo wypełnia Formularz nr 2a (decyduje kolejność zgłoszeń).
3. Szkoła, która chce kontynuować szkolenia związane ze wdrożeniem usługi Office 365 Education dodatkowowypełnia Formularz nr 2b.
4. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zobowiązuje się do:

 • Organizacji nieodpłatnych i płatnych form doskonalenia realizowanych w ramach Projektu dla nauczycieli ze szkół zgłoszonych do udziału w Projekcie.
 • Organizacji nieodpłatnych form doskonalenia adresowanych do dyrektorów i nauczycieli szkół uczestniczących we wdrożeniu usługi Office 365 Education.
 • Organizacji III edycji konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Z Panem Scratchem za pan brat”.
 • Prowadzenia witryny internetowej umożliwiającej prezentację działań szkół uczestniczących w Projekcie, związanych z promocją nauki programowania od najmłodszych lat.
 • Udostępnienia platformy e-learningowej zawierającej materiały dydaktyczne wspomagające prowadzenie szkoleń oraz umożliwiającej wymianę doświadczeń między nauczycielami.
 • Organizacji konferencji podsumowującej realizację drugiej edycji Projektu.

5.    Szkoła zgłaszająca swój udział w Projekcie zobowiązuje się do:

 • Wyznaczenia nauczyciela - szkolnego koordynatora Projektu.
 • Udziału koordynatora Projektu w spotkaniu organizacyjnym.
 • Promocji nauki programowania poprzez różnorodne działania, a w szczególności poprzez zachęcanie uczniów do udziału w konkursach informatycznych i różnorodnych wydarzeniach takich jak np. godzinakodowania.pl, codeweek.eu itp.
 • Prezentacji swoich działań związanych z promocją programowania na witrynie Projektu (utworzenie wizytówki szkoły, zamieszczanie bieżących informacji). Informacje o sposobie zamieszczania informacji na witrynie przekazane zostaną przez organizatorów koordynatorowi szkolnemu.
 • Organizacji zajęć lub konsultacji dla uczniów chcących wziąć udział w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat” (dotyczy szkół podstawowych).

6. Nauczyciele ze szkoły, która zgłosi swój udział w Projekcie mają prawo do aktywnego udziału w bezpłatnych formach doskonalenia realizowanych w ramach Projektu.
7. Udział w formach płatnych organizowanych w ramach projektu nie jest obowiązkowy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach informuje, że:

1. Wysyłając zgłoszenie do udziału w projekcie ŚAMI, nauczyciele uczestniczący w Projekcie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Projektu.
2. Administratorem danych osobowych uczestników Projektu jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 25–431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
3. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej www.scdn.pl oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
4. Celem udostępnienia Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach danych osobowych jest:
 • przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli;
 • przeprowadzenie rekrutacji na różne formy doskonalenia związane z realizacją Projektu;
 • archiwizacja dokumentacji.
5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu.
6. Dane osobowe uczestników Projektu przetwarzane będą przez okres 5 lat od zakończenia trzeciej edycji Projektu, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa.
7. Uczestnicy Projektu posiadają:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących uczestnika Projektu;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych uczestnika Projektu;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik Projektu uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Dane udostępnione przez uczestnika Projektu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatorów.

Harmonogram realizacji Projektu

Rejestracja szkół w projekcie 15.09 – 12.10.2018 r.
Spotkanie organizacyjne dla szkolnych koordynatorów projektu 25.10.2018 r.
Warsztaty dla nauczycieli (dokładny harmonogram będzie przedstawiony na bieżąco po rejestracji szkół i uzależniony jest od liczby zgłoszonych nauczycieli) 26.10.2018 r.– 30.05.2019 r.
Konkurs dla uczniów „Z Panem Scratchem za pan brat” I Etap:
15.01.2019 r. – 30.03.2019 r.
Ogłoszenie wyników: 15.05.2019 r.
Finał: 12.06.2019 r.
Posumowanie projektu 12.06.2019 r.

Koszt
Udział w projekcie jest bezpłatny za wyjątkiem płatnych kursów doskonalących.

Załączniki

Formularz nr 1 – Zgłoszenie szkoły do projektu ŚAMI
Formularz nr 2a – Zgłoszenie szkoły rozpoczynającej wdrożenie usługi Office 365 Education
Formularz nr 2b – Zgłoszenie szkoły kontynuującej wdrożenie usługi Office 365 Education

Kontakt
Anna Trawka tel. 41 362-51-65
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

sponsorzy-01

 
button zapisz

wolka-logo


<<  Sierpień 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

© Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information