Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty międzynarodowe
English (UK)

Od 2 października 2017 r. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+ „Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość” (TIKO). Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie nauczycieli konsultantów i specjalistów do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.

Projekt międzynarodowy realizowany w ramach programu Erasmus plus Akcja 1 Mobilność kadry, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Miło nam poinformować, że projekt NIKE – Nauczyciel, Innowator, Kreator, Edukator, realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe – Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych, został doceniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i znalazł się wśród najlepszych projektów zrealizowanych w ramach ww. programu w trakcie jego pilotażu w latach 2012–2015.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zrealizowało w ramach programu: Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, w działaniu: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych projekt pt. „NIKE – Nauczyciel, innowator, kreator, edukator". Partnerami ŚCDN w projekcie byli: Uniwersytet w Chichester (Wielka Brytania) oraz Instytut Kształcenia Zawodowego w Atenach (Grecja).

Projekt partnerski Leonardo da Vinci Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym realizowany jest przez Institut d'enseignement de Promotion sociale de la Communauté française (Uccle – Belgia), Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Kielce – Polska oraz Stafford College (Anglia).

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach realizuje projekt „Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym" jako koordynator w partnerstwie z Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française ̶ Uccle z Belgii oraz Stafford College ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podstawie umowy nr 2012-1-PL1-LEO04-28173 1 z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Leonardo da Vinci Projekty Partnerskie. Głównym celem projektu jest wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii (tablic interaktywnych i platformy e-learningowej) w kształceniu zawodowym.

Projekt „Koncepcja – Refleksja –Technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej” skierowany jest do 15-osobowej grupy nauczycieli konsultantów i specjalistów Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt przewiduje nawiązanie międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską, Finlandią i Anglią. Czas trwania projektu planowany jest na okres 16 miesięcy – od 1 sierpnia 2012 r. Poprzez udział w projekcie nauczyciele konsultanci ŚCDN poszerzą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez partnerów –fińskiego i angielskiego.

Udział koordynatora w wizycie programu Socrates ARION w kwietniu 2003r. w Cottbus w Niemczech był inspiracją zorganizowania przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach własnej wizyty studyjnej pod tytułem W jaki sposób wspierać nauczyciela XXI wieku?

Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się