Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty
English (UK)

Udział koordynatora w wizycie programu Socrates ARION w kwietniu 2003r. w Cottbus w Niemczech był inspiracją zorganizowania przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach własnej wizyty studyjnej pod tytułem W jaki sposób wspierać nauczyciela XXI wieku?

Projekt „Koncepcja – Refleksja –Technologia – kierunek nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej” skierowany jest do 15-osobowej grupy nauczycieli konsultantów i specjalistów Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt przewiduje nawiązanie międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską, Finlandią i Anglią. Czas trwania projektu planowany jest na okres 16 miesięcy – od 1 sierpnia 2012 r. Poprzez udział w projekcie nauczyciele konsultanci ŚCDN poszerzą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez partnerów –fińskiego i angielskiego.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach realizuje projekt „Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym" jako koordynator w partnerstwie z Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française ̶ Uccle z Belgii oraz Stafford College ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podstawie umowy nr 2012-1-PL1-LEO04-28173 1 z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" w ramach Programu Leonardo da Vinci Projekty Partnerskie. Głównym celem projektu jest wypracowanie skutecznych metod współpracy ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii (tablic interaktywnych i platformy e-learningowej) w kształceniu zawodowym.

Projekt partnerski Leonardo da Vinci Laboratorium Cyfrowej Kreatywności – Kompetencje Zawodowe w Społeczeństwie Informatycznym realizowany jest przez Institut d'enseignement de Promotion sociale de la Communauté française (Uccle – Belgia), Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Kielce – Polska oraz Stafford College (Anglia).

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zrealizowało w ramach programu: Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, w działaniu: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych projekt pt. „NIKE – Nauczyciel, innowator, kreator, edukator". Partnerami ŚCDN w projekcie byli: Uniwersytet w Chichester (Wielka Brytania) oraz Instytut Kształcenia Zawodowego w Atenach (Grecja).

Miło nam poinformować, że projekt NIKE – Nauczyciel, Innowator, Kreator, Edukator, realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe – Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych, został doceniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i znalazł się wśród najlepszych projektów zrealizowanych w ramach ww. programu w trakcie jego pilotażu w latach 2012–2015.

Projekt międzynarodowy realizowany w ramach programu Erasmus plus Akcja 1 Mobilność kadry, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Serdecznie zapraszamy szkoły województwa świętokrzyskiego do udziału w czwartej edycji Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków. W ramach projektu proponujemy różne formy doskonalenia związane z nauką programowania. Oferujemy również wsparcie dla szkół, które  chcą korzystać z bezpłatnej usługi Office 365 Education.

Zapraszamy do udziału w projekcie, w którym, niczym wytrawni poszukiwacze skarbów, wybierzemy się wspólnie z Państwem w podróż po historii sztuki − od czasów prehistorycznych do abstrakcjonizmu i surrealizmu. Poznamy nie tylko teorię. Będziemy malowali, rysowali, tworzyli… Co najmniej raz w miesiącu spotkamy się ze sztuką w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach.

Zapraszamy na szkolenia, spotkania i aktywności w sieci wszystkie szkoły, które wierzą, że – cytując za dr Marzeną Żylińską: „Aby zmienić szkołę, musimy zmienić to, co dzieje się na lekcjach. Powinniśmy odejść od kultury nauczania i wprowadzić kulturę uczenia się.”

Od 2 października 2017 r. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+ „Tolerancja-Integracja-Kultura-Otwartość” (TIKO). Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie nauczycieli konsultantów i specjalistów do pracy w zakresie edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej i integracyjnej.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli języków obcych szkół ponadpodstawowych do udziału w projekcie „Let’s start the game”.

Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w dziewiątej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019” skierowanej do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Biurem Edukacji Narodowej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty jest realizatorem projektu edukacyjnego „W drodze do wolności”. Adresatem są nauczyciele i uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. Zapraszamy do udziału w konferencjach i warsztatach.

Szanowni Państwo, mając na uwadze 100-lecie powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w innowacyjnym projekcie o charakterze edukacyjnym Polscy Olimpijczycy-Patrioci.

Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się