Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Strona główna
English (UK)

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wychowania fizycznego, języków obcych, pedagogów, psychologów oraz wychowawców szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego na bezpłatne konferencje przedmiotowo-metodyczne. Spotkania odbędą się w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich, Włoszczowie, Pińczowie, Sandomierzu i Chęcinach.

Przygotowanie dziecka do nauki pisania to złożony i długotrwały proces. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które zakłada przeanalizowanie etapów kształtowania umiejętności pisania, z odwołaniem do konkretnych ćwiczeń i sprawności podejmowanych przez dziecko.  W czasie zajęć dowiedzą się Państwo, jak wyrobić u dziecka gotowość do nauki pisania. Ważnym elementem spotkania będzie poznanie potencjalnych trudności maluchów w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

16 listopada 2019 r.

Zapraszamy nauczycieli, którzy pracują z dziećmi w wieku 5–9 lat do realizacji międzynarodowego programu edukacyjnego „Przyjaciele Zippiego”. Program znajduje się na liście programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udział w naszym szkoleniu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć promujących zdrowie psychiczne wśród małych dzieci.

16, 18 listopada 2019 r.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języków obcych, uczniów szkół podstawowych klas I−VIII oraz szkół ponadpodstawowych na XVII Dni Języków Obcych. Zapewniamy atrakcyjne zajęcia dla nauczycieli i uczniów.

18, 20, 22 listopada 2019 r.

Kontakty i współpraca ze szkołami za granicą to gwarancja atrakcyjnych działań edukacyjnych, okazja rozwijania umiejętności językowych i otwarcie się na świat. W szkołach prowadzących nauczanie dwujęzyczne to absolutna konieczność. Szkolenia, odbywające w ramach Dni Języków Obcych ŚCDN w Kielcach, wyjaśnią, jak nawiązać współpracę z zagranicą.

18, 20, 22 listopada 2019 r.

Kurs skierowany jest do osób przystępujących do egzaminu Cambridge FCE z języka angielskiego. Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu zdawanego w formie pisemnej i ustnej.

od październik 2019 r.
do marzec 2020 r.

Edukacja XXI wieku to nowe kierunki, większa odpowiedzialność, nowe możliwości i ograniczenia. Myślenie krytyczne występuje w edukacji i w codziennym życiu. Dzięki pytaniom sokratycznym inaczej spojrzymy na świat i otaczającą nas rzeczywistość.  Jak i gdzie stosować krytyczne myślenie w szkole, klasie, w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju? O tym będziemy rozmawiać na szkoleniach.

21 listopada 2019 r.

Deutsch ist einfach! Czy naprawdę język niemiecki jest łatwy? Czy polscy uczniowie mogą posługiwać się poprawną wymową niemiecką? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź podczas zajęć zorganizowanych we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Goethe-Institut. Zapraszamy nauczycieli germanistów i ich uczniów na warsztaty, podczas których przekonacie się, że język niemiecki jest nie tylko łatwy, ale też sprawia dużo przyjemności uczącym (się).

21 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języków obcych do udziału w warsztacie: „Przygotowanie do egzaminu maturalnego – efektywna realizacja podstawy programowej. Część 1”, który będzie przeprowadzony w ramach Projektu JON „Język Obcy Nowożytny – droga do matury 2023”. Projekt obejmuje cykl warsztatów, stacjonarnych oraz e-learningowych, poświęconych przygotowaniu uczniów do matury z języka obcego.

21 listopada 2019 r.

Szkolenie dotyczy możliwości wdrażania rozwiązań dwujęzycznych z wykorzystaniem metody CLIL na I etapie edukacyjnym. Proponowana forma doskonalenia obejmuje stacjonarne warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie łączenia treści przedmiotowych z elementami języka angielskiego. Uczestnicy szkolenia poznają główne założenia metody CLIL oraz podstawowe zasady tworzenia scenariuszy zajęć w oparciu o model  5C.

21 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych – klasy I–III, nauczycieli przygotowujących się do nauczania przedmiotów ogólnokształcących w języku angielskim (nauczanie dwujęzyczne) oraz wszystkich innych zainteresowanych na 120-godzinny kurs doskonalący z języka angielskiego na poziomie A2+.

23 listopada 2019 r.

Jaka jest charakterystyka procesu czytania i pisania? Co zrobić, aby przezwyciężyć trudności w pisaniu i czytaniu? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedź na kursie doskonalącym pn. „Techniki plastyczne wspomagające naukę pisania”. Wykorzystując różne techniki plastyczne będziecie Państwo w stanie pomóc uczniowi w usprawnianiu motoryki małej, a tym samym poprawić wygląd jego pisma odręcznego. Poznacie Państwo ciekawe masy rzeźbiarskie, wybrane elementy papieroplastyki, przydatne techniki graficzne i mieszane.

23 listopada 2019 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach, w czasie których dowiedzą się Państwo, jak wykorzystać papier do tworzenia ekobiżuterii. W ramach zajęć wykonamy z papieru zawieszkę, naszyjnik oraz kolczyki. Zdobyta w czasie spotkania wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoli na przeprowadzenie podobnych zajęć z dziećmi w przedszkolu lub w szkole.

23 listopada 2019 r.

Mamy ostatnie wolne miejsca na kursie kwalifikacyjnym z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym! Zapraszamy. Pierwsze zajęcia odbędą się jeszcze w listopadzie. Kurs zapewnia kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej w zakresie metodyki nauczania języka obcego oraz rzetelne doskonalenie językowe.

23 listopada 2019 r.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają najciekawsze strony internetowe z zasobami , które mogą uatrakcyjnić lekcje języka angielskiego. Dowiedzą się, jak wykorzystać tablicę interaktywną w nauczaniu języków obcych, będą pracować nad tworzeniem własnych testów oraz gazety anglojęzycznej.

23 listopada 2019 r.

Gry i zabawy ruchowe mają ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Kształtują charakter i wolę, rozwijają pamięć, uczą zespołowego działania, integrują grupę. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

25 listopada 2019 r.

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, którzy prowadzą zajęcia w klasach I–III do udziału w cyklu warsztatów metodycznych z wychowania fizycznego. Zajęcia rozpoczynają się już 25 listopada 2019 roku. Sprawimy, że ciekawe i rozwijające lekcje wychowania fizycznego nie będą dla Państwa tajemnicą.

25 listopada 2019 r.

Zapraszamy na warsztaty ekologiczne, które mają za zadanie przybliżyć pojęcie ekologii, rozwijać świadomość ekologiczną i wrażliwość związaną z odpowiedzialnością za stan środowiska. Zajęcia mają charakter praktyczny, gdzie teoria stanowi jedynie tło. Bomba nasienna, minioczyszczalnie wody, recykling design to tylko część doświadczeń, jakie zamierzamy zaprezentować. Praktyka czyni mistrza, Ty też zostań EKO-bohaterem!

25 listopada 2019 r.

Piąta strategia efektywnego nauczania zakłada przyjęcie przez uczniów odpowiedzialności za ich uczenie się. Co może zrobić nauczyciel, aby w większym stopniu przenieść odpowiedzialność za naukę na uczniów? Jak może budować w klasie atmosferę uczenia się, dzięki której uczniowie staną się aktywnymi, zaangażowanymi uczestnikami procesu dydaktycznego?

26 listopada 2019 r.
W związku z reformą edukacji nastąpiły zmiany strukturalne polskiej szkoły, ale też wprowadzono nową podstawę programową. Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego na konferencję przedmiotowo-metodyczną dotyczącą założeń zmian programowych oraz roli kontekstów w czytaniu różnych tekstów kultury.

26 listopada 2019 r.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się