Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Accessibility Tools

Projekty międzynarodowe
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK

Udział koordynatora w wizycie programu Socrates ARION w kwietniu 2003r. w Cottbus w Niemczech był inspiracją zorganizowania przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach własnej wizyty studyjnej pod tytułem W jaki sposób wspierać nauczyciela XXI wieku?


ID 69/2008

“In which way is the teacher to be supported in the 21st century?”

Udział koordynatora wizyty ID 69/2008 w wizycie programu Socrates ARION w kwietniu 2003 roku w Cottbus w Niemczech był inspiracją zorganizowania przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach własnej wizyty studyjnej. Temat wizyty w Cottbus poświęcony był procesowi ewaluacji w szkole. Przedstawiciele Austrii, Włoch, Rumunii i Polski razem z gospodarzami zastanawiali się nad przyczynami niekorzystnych wyników, jakie osiągają uczniowie tych krajów w badaniach PISA. Uczniowie słabo wypadli z umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozumowania i zastosowania w praktyce nabytych wcześniej wiadomości.

Nasunęło się kilka wniosków. Jednym z nich było to, że należy podjąć specjalne działania wspierające nauczycieli, aby mogli w ciekawy i skuteczny sposób nauczyć uczniów kompetencji sprawdzanych podczas cyklicznych badań PISA. Stwierdzono, że część nauczycieli nie potrafi na zajęciach „dotrzeć” do uczniów i zmotywować ich do pracy. Brakuje im umiejętności metodycznych, umiejętności posługiwania się ICT oraz przestawienia się z roli wykładowcy na rolę konsultanta i doradcy wspomagającego proces nauczania – uczenia się ucznia.

Projekt powstał na bazie wizyty studyjnej o tej samej nazwie z programu Socrates ARION/ 2005. Pierwsza wizyta została zorganizowana przez ŚCDN od 11 do15 kwietnia 2005 roku.

Program wizyty został poszerzony o doświadczenia z polskich programów i projektów edukacyjnych:

  • ogólnopolskiego, skierowanego do uczniów i nauczycieli – „Szkoła Przedsiębiorczości” – działania zmierzające do certyfikowania szkół kształtujących postawy przedsiębiorcze u uczniów;
  • regionalnego, na obszarze czterech województw, skierowanego do uczniów i nauczycieli – „Nasza Szkoła” finansowanego przez EFS;
  • wojewódzkiego, skierowanego do nauczycieli – „Rozwój – Aktywność – Motywacja” (RAM).

Wizyta ID 69 była inspiracją do opracowania narzędzi ewaluacji osiągnięć ucznia szkoły zawodowej na platformie e-learningowej Moodle w projekcie „Zindywidualizowane ścieżki uczenia się” w ramach programu Leonardo da Vinci.

Coroczna oferta szkoleń wspierających nauczycieli naszego województwa zaplanowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli bazuje na doświadczeniach wizyty ID69/2008 i Arion.

Scenariusze zajęć i inne materiały, które powstały podczas wizyty ID69/2008 są dostępne bezpłatnie w języku angielskim i polskim na stronie organizatora wizyty – ŚCDN www.scdn.pl. Na tej samej stronie są zamieszczone scenariusze zajęć z wizyty Arion, która dała podstawę merytoryczną dla wizyty ID69/2008. Wersję elektroniczną materiałów uczestnicy otrzymali na płytach CD. Zamieszczono także kontakt do koordynatora wizyty ID69/2008.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2022/2023 Zapisz się