Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Accessibility Tools

Projekty międzynarodowe
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK

Projekt międzynarodowy realizowany w ramach programu Erasmus plus Akcja 1 Mobilność kadry, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.Partnerzy:
  • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
  • Uniwersytet w Chichester, Wielka Brytania
Czas trwania projektu: 1.10.2014 – 30.09.2016

Powodem napisania projektu była sytuacja województwa świętokrzyskiego – malejące liczba uczniów w szkołach i utrata miejsc pracy dla nauczycieli. Aby pozostać na rynku pracy nauczyciele muszą stać się mobilni zawodowo, co wiąże się z nabywaniem nowych umiejętności i poszukiwaniem nowych miejsc pracy. W regionie ciągle wzrasta aktywność osób dorosłych, chcących podejmować naukę w szkole dla dorosłych oraz seniorów, którzy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach przeznaczonych dla tej grupy wiekowej (np. sportowe, językowe, artystyczne, Uniwersytet III wieku). Jako placówka doskonalenia nauczycieli postanowiliśmy przygotować specjalną ofertę dla nauczycieli, którzy pracują lub chcą pracować z dorosłymi. Głównym celem naszego projektu stało się podniesienie umiejętności zawodowych pracowników ŚCDN w zakresie pracy z nauczycielami, którzy pracują z osobami dorosłymi. Projekt był realizowany przez 14 nauczycieli konsultantów i 2 specjalistów Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Projekt trwał dwa lata, w tym czasie zorganizowano 4 mobilności ( każdorazowo po 7 dni) dla dwóch grup uczestniczących w projekcie.
 
Ważnymi czynnikami wpływającym na jakość działań projektowych były:
  • właściwy wybór partnera i doświadczenie obu instytucji w realizacji projektów międzynarodowych
  • fakt, że w obu mobilnościach brali udział ci sami uczestnicy, co pozwoliło na lepsze planowanie działań (odwoływanie się do doświadczeń z poprzedniej wizyty, możliwość staranniejszego diagnozowania potrzeb)
  • duża samodzielność językowa uczestników – pozwalało to na indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami, indywidualizację programu pobytu dla niektórych uczestników zainteresowanych poszczególnymi typami instytucji, przygotowanie programów kursu w oparciu o literaturę w języku angielskim, udział w zajęciach przeznaczonych dla brytyjskich nauczycieli
  • stałe monitorowanie potrzeb uczestników i reagowanie na nie ze strony partnerów projektu
Najważniejszym materialnym rezultatem projektu jest nowa, nie zamieszczana do tej pory oferta dla nowej grupy odbiorców – nauczycieli osób dorosłych, nauczycieli – animatorów kultury, instruktorów sportowych, trenerów osób dorosłych. Powstało 11 kursów ( w tym jedna grupa wsparcia) na które przeznaczono łącznie 175 godzin szkoleniowych. Biblioteka ŚCDN została wyposażona w literaturę fachową w języku polskim i języku angielskim, która stanowi unikalne zbiory w województwie świętokrzyskim oraz z pewnością wyjątkowe w całej Polsce. Zbiory są dostępne dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli w województwie. Zaproponowane przez nas tematy kursów obejmują sam proces uczenia się dorosłych (andragogikę), zajęcia dla nauczycieli i animatorów sztuki, instruktorów sportowych, nauczycieli języków obcych, dyrektorów i nauczycieli szkół dla dorosłych planujących promocję swoich placówek oraz pisanie projektów w ramach funduszy europejskich. W okresie poprzedzającym pierwszą wizytę dwie uczestniczki projektu przygotowały specjalne materiały na temat sytuacji dzieci polskich w szkołach brytyjskich. Partner poprosił nas o udział w dyskusji na konferencji i pełnienie roli ekspertów dla brytyjskich nauczycieli.

Długofalowymi korzyściami projektu jest nowa oferta, która stanie się ofertą stałą, wzrost kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli konsultantów oraz gotowość do planowania innowacyjnych działań.

O naszych doświadczeniach związanych z udziałem w projekcie oraz o specyfice pracy z osobami dorosłymi opowiadamy w specjalnym wydaniu „Kuriera ŚCDN”, który został poświęcony tylko tej tematyce. Zapraszamy do lektury.

Rezultatem projektu są kursy i warsztaty, na które serdecznie Państwa zapraszamy:
 
Lp.

Nazwa

Forma

Liczba godzin

Kierownik formy

Prowadzący

1.

Senior – kurs doskonalący dla nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia ruchowe z osobami starszymi
KDP127
Warsztaty

20

Tomasz Kościak

Tomasz Kościak

2.

Skuteczna nauka – jak uczą się dorośli
KDP085
Kurs doskonalący 16 Agnieszka Salwa

Agnieszka Salwa
Katarzyna Pluta
3.

Dorosły uczeń - sieć wsparcia dla nauczycieli pracujących z osobami dorosłymi
SWS18
Grupa wsparcia

16

Marzanna Kostecka-Biskupska

Marzanna Kostecka- Biskupska

4.

Możliwości finansowania działań edukacyjnych z środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014 - 2020 - część I, II, III, IV
SWS19
Sieć współpracy i samokształcenia

16

Anna Przeorska

Anna Przeorska
Maria Bednarska
Krzysztof Łysak

5.

Biżuteria z koralików - po drodze do Swarovskiego
KDP014
Kurs doskonalący

35

Aleksandra Potocka – Kuc

Ewa Sadowska
Aleksandra Potocka – Kuc
6. Techniki malarskie w pracy nauczyciela przedmiotów artystycznych – 2 edycje
KDP015
Kurs doskonalący 32 Aleksandra Potocka – Kuc
 
Aleksandra Potocka – Kuc
 

7.

Uczenie osób dorosłych języków obcych
KDP030
Kurs doskonalący

12

Aneta Bródka

Aneta Bródka
Ewa Witczyńska
Sławomir Sobocki

8.

Drama dla dorosłych
WS86
Warsztat

8

Lidia Pasich

Lidia Pasich

9.

Promocja placówki oświatowej dla osób dorosłych
WS93
Warsztat

4

Martyna Głębocka

Martyna Głębocka

10.

Jak radzić sobie z sytuacją kryzysową w placówce oświatowej kształcąca osoby dorosłe
WS94
Warsztat

4

Martyna Głębocka

Martyna Głębocka

11. Jak prowadzić zajęcia z dorosłymi?
KDP084
Kurs doskonalący 12 Maria Myzik Maria Myzik
Ewa Kwiecień

Ponieważ jesteśmy jedyną placówką w województwie, która proponuje taką tematykę (i tak zróżnicowaną) przeznaczoną dla nauczycieli, instruktorów sportu, animatorów sztuki i kultury pracujących z osobami dorosłymi, informacje o projekcie można znaleźć na następujących witrynach i portalach:

- strona ŚCDN

- Kurier ŚCDN w 2015

- portal Urzędu Marszałkowskiego

- Świętokrzyski Informator Samorządowy Nasz Region w 2015

- Świętokrzyski Informator Samorządowy Nasz Region w 2016

- Radio Kielce

- Echo Dnia

- Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej
 

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2022/2023 Zapisz się