Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty krajowe
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK

Jeśli chcesz spojrzeć na szkołę z bliższej i dalszej przeszłości, to projekt dla Ciebie. Poznasz w nim ciekawe rozwiązania edukacyjne wprowadzane w różnych krajach, na różnych kontynentach. Proponujemy zastosowanie elementów badawczych oraz różnorodnych form prezentacji.
W dniu 27 maja 2022 r. zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt.

Projekt „STEAM-owa szkoła”. Rekrutacja

Jeśli jeszcze nie spotkaliście się Państwo z pojęciem STEAM, to warto je zapamiętać, bowiem na stałe zagości w edukacji. Celem STEAM jest wykształcenie u uczniów umiejętności poznawania świata każdym dostępnym zmysłem. Projekt adresowany jest do szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego pragnących poszerzyć swoją ofertę o realizację lekcji lub projektów edukacyjnych. Zapraszamy do udziału.

Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.
– Frank Smith

Wspieramy świętokrzyskich uczniów w rozwoju ich drogi zawodowej, dlatego ŚCDN w Kielcach rusza z kolejną edycją projektu Nauczanie Dwujęzyczne, propagującego wdrażanie edukacji dwujęzycznej. Wraz z ekspertami niedawno utworzonego Świętokrzyskiego Zespołu Innowatorów Dwujęzyczności, proponujemy kompleksowe wsparcie formalnych i nieformalnych działań dwujęzycznych od przedszkola do matury. Zapewniamy pomoc planującym, rozpoczynającym i kontynuującym rozmaite formy edukacji dwujęzycznej poprzez zróżnicowaną ofertę szkoleń – konferencji, webinariów i warsztatów oraz zindywidualizowane wsparcie dla szkół wdrażających nauczanie dwujęzyczne.
Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, a szczególnie nauczycieli szkół zawodowych, dla których przygotowaliśmy specjalną ścieżkę projektową.

Jeżeli chciałbyś poznać teatr wprost ze sceny, prowadzisz lub zamierzasz prowadzić teatr z dziećmi i młodzieżą, chciałbyś przeżyć artystyczną przygodę na scenie teatralnej, a przy tym uczyć się teatru wraz z innymi osobami, pragnącymi, jak Ty, doświadczyć jego magii, to ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działań projektowych!

Edukacja zdalna stała się rzeczywistością. Sytuacja pandemii spowodowała, że szkoły, nauczyciele zostali zmuszeni do zmiany swoich działań edukacyjnych. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania stało się koniecznością. Jeśli chcesz doskonalić swój warsztat pracy w zakresie edukacji zdalnej, chcesz poznać skuteczne sposoby angażowania uczniów podczas lekcji online oraz poznać ciekawe narzędzia wspierające proces uczenia się także podczas zajęć stacjonarnych zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu grantowym pn. „Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej”.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki, geografii, fizyki i chemii wszystkich typów szkół pragnących uporządkować i udoskonalić swoje umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia zdalnego nauczania oraz wykorzystania doświadczeń wyniesionych po zdalnym nauczaniu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w prowadzeniu zajęć stacjonarnych do udziału w projekcie Zd@lny Nauczyciel.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, a szczególnie wychowawców klas do udziału w projekcie „Szkoła Off Road – relacje w szkole”, który jest odpowiedzią na aktualne zjawiska będące konsekwencjami pandemii. Kolejne szkolenia, prowadzone w formie webinariów, dotyczą praktycznych aspektów realizacji działań wzmacniających relacje w placówce.

Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w V edycji „Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków w Chmurze”. Ta edycja Projektu realizowana będzie w okresie od września 2020 roku do czerwca 2021 roku. W pierwszym semestrze przeprowadzone zostaną szkolenia związane ze wdrożeniem usługi Office 365 Education. W drugim semestrze przeprowadzone zostaną szkolenia związane z nauką programowania oraz, jeśli to będzie możliwe, konkurs „Z Panem Scratchem za pan brat”.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego, angielskiego oraz niemieckiego ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przygotowujących swoich uczniów do przeglądów teatrów w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz konkursów wiedzy o teatrze do udziału w zajęciach stacjonarnych, e-learningowych oraz webinariach w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Nauczyciele konsultanci Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach będą wspierać uczestników sieci w przygotowaniach do konkursów wiedzy o teatrze.

Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.
– Frank Smith

I tak właśnie mając na uwadze realia dzisiejszej rzeczywistości, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli językowców oraz nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, na  wszystkich poziomach edukacyjnych, do udziału w projekcie Nauczanie Dwujęzyczne. ŚCDN od pięciu lat realizuje działania projektowe poświęcone propagowaniu wdrażania rozwiązań dwujęzycznych. W naszych konferencjach, seminariach i warsztatach w każdym roku szkolnym biorą udział dziesiątki świętokrzyskich nauczycieli. Coraz więcej szkól zwraca się z prośbą o wspieranie ich działań we wdrażaniu innowacji jaką jest dwujęzyczność.

Szanowni Państwo, mając na uwadze 100-lecie powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w innowacyjnym projekcie o charakterze edukacyjnym Polscy Olimpijczycy-Patrioci.
Każda szkoła, która zgłosi swój udział w projekcie Polscy Olimpijczycy Patrioci otrzyma pakiet ciekawych pomocy dydaktycznych.

Po co komu matematyka? Czy matematyka jest dla każdego? Czy często zadajesz sobie takie pytania lub są to pytania Twoich uczniów? Spróbujmy wspólnie poszukać na nie odpowiedzi. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych matematyką do udziału w Festiwalu Inspiracji Matematycznych. Jest to kolejna ciekawa inicjatywa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizowana we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Powiatem Kieleckim rozpoczęło od 1 października 2019 r. realizację projektu „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014−2020, Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

Jeśli chcecie Państwo w pełni wykorzystywać platformę e.podreczniki.pl w pracy z uczniami, to zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Lekcje matematyki z platformą epodreczniki.pl”. Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach serdecznie zaprasza osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą,  w tym m.in. nauczycieli, animatorów kultury, opiekunów zespołów artystycznych, członków stowarzyszeń, NGO, Kół Gospodyń Wiejskich, pracowników muzeów i bibliotek na SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące kolejnej edycji programu Narodowego Centrum Kultury pn. „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2022/2023 Zapisz się