Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty krajowe
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki, geografii, fizyki i chemii wszystkich typów szkół pragnących uporządkować i udoskonalić swoje umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia zdalnego nauczania oraz wykorzystania doświadczeń wyniesionych po zdalnym nauczaniu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w prowadzeniu zajęć stacjonarnych do udziału w projekcie Zd@lny Nauczyciel.


Forma
Projekt.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci
Projekt Zd@lny Nauczyciel adresowany jest do nauczycieli matematyki, geografii, fizyki i chemii wszystkich typów szkół pragnących uporządkować i udoskonalić swoje umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia zdalnego nauczania oraz wykorzystania doświadczeń wyniesionych po zdalnym nauczaniu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w prowadzeniu stacjonarnych zajęć z uczniami.
Projekt kierowany jest przede wszystkim do nauczycieli pracujących w szkołach posiadających dostęp do usługi Office 365 dla Edukacji. Niemniej jednak nauczyciele, którzy w szkole nie posiadają dostępu do wspomnianej usługi, a chcieliby nabyć umiejętność pracy w aplikacji Microsoft Teams również mogą zgłosić swój akces uczestnictwa w projekcie.

Opis formy
Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli matematyki, geografii, fizyki i chemii do organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnego nauczania.  
Szkolenia w ramach projektu prowadzone będą w czterech grupach:

Ścieżka przedmiotowa Kierownik formy
Zd@lny Matematyk Mariola Kosztołowicz
Zd@lny Geograf Ewa Kwiecień
Zd@lny Fizyk Małgorzata Grzegorczyk
Zd@lny Chemik Anna Matałowska

Szkolenia dla każdej grupy obejmuje 48 godzin dydaktycznych:
 • 28 godzin zajęć stacjonarnych;
 • 12 godzin zajęć w formie online;
 • 8 godzin zajęć w formie e-learningu.
Plan zajęć:

Moduł Zajęcia stacjonarne Zajęcia online
sobota dzień roboczy
Moduły 1 i 2 +
E-learning Opracowanie scenariusza zdalnej lekcji
Moduł 3 +
Moduł 4
Moduły 5 i 6 +
Moduł 7 +
E-learning Opracowanie zdalnej lekcji z wykorzystaniem dowolnej tablicy
Moduły 8 i 9 +
Moduł 10 +

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
 • wykład: przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień, pojęć, problemów;
 • prezentacja i pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
 • dyskusja: wymiana poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
 • praca indywidualna słuchaczy: opracowanie dwóch scenariuszy zdalnych lekcji.

W ramach projektu prowadzone będą konsultacje mailowe i telefoniczne. Osoby prowadzące szkolenia dostępne będą mailowo i będą odpowiadały w czasie maksymalnie jednego dnia. Terminy konsultacji dostępne będą w notesach zajęć grup przedmiotowych: Zd@lny Matematyk, Zd@lny Geograf, Zd@lny Fizyk oraz Zd@lny Chemik w aplikacji Microsoft Teams.

Program
Treści kształcenia zostały dobrane w taki sposób, aby nauczyciel uczestniczący
w szkoleniach w ramach projektu Zd@lny Nauczyciel nabył szerokie i kompleksowe doświadczenie w prowadzeniu zdalnego nauczania w ramach nauczanego przedmiotu oraz nabył umiejętność wykorzystania zaproponowanych narzędzi w nauczaniu stacjonarnym.

Treści szkolenia obejmują:
 • Moduł 1. Wprowadzenie do metodyki zdalnego nauczania. Scenariusz zdalnej lekcji z wykorzystaniem e-zasobów. Ocenianie uczniów w czasie zdalnego nauczania: Komunikacja podczas zdalnego nauczania. Specyfika zajęć online. Zasady zdalnego nauczania. Cechy dobrej lekcji zdalnej. e-Zasoby do wykorzystania w zdalnej lekcji. Elementy scenariusza zdalnej lekcji. Sposoby udostępniania zdalnych lekcji. Ocenianie w nauczaniu zdalnym. Samoocena ucznia w nauczaniu zdalnym. Informacja zwrotna w nauczaniu zdalnym. Wykorzystanie doświadczeń ze zdalnego nauczania w nauczaniu stacjonarnym. Opracowanie przykładowego scenariusza zdalnej lekcji w formie dokumentu tekstowego lub prezentacji.
 • Moduł 2. Wprowadzenie do pracy z uczniami w aplikacji Microsoft Teams: Zakładanie zespołów klasowych oraz kanałów tematycznych. Zarządzanie zespołem. Czat ogólny i czat prywatny. Połączenia online na czacie prywatnym. Różne możliwości udostępniania uczniom materiałów w aplikacji Microsoft Teams. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły podczas zdalnego nauczania prowadzonego w aplikacji Microsoft Teams. Ćwiczenia praktyczne.  Pomysły na wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams w nauczaniu stacjonarnym.
 • Moduł 3. Jak na żywo przeprowadzić lekcję w aplikacji Microsoft Teams? Planowanie spotkania. Ustawienia spotkań. Nagrywanie spotkania. Co robić, gdy uczeń nagrywa lub przeszkadza w lekcji online? Udostępnianie uczniom różnych typów materiałów podczas spotkania online. Lista obecności uczniów na spotkaniu online. Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu spotkania online. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły podczas zdalnego nauczania prowadzonego w aplikacji Microsoft Teams.
 • Moduł 4. Tworzenie testów i testowanie uczniów za pomocą aplikacji Microsoft Forms. Prezentacja przykładowych ankiet oraz testów przygotowanych w aplikacji Microsoft Forms. Tworzenie testów i różne sposoby ich udostępniania. Przeglądanie wyników testu. Eksport wyników do Excela. Ocenianie zadań otwartych w teście i udostępnianie wyników uczniom. Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu i udostępnianiu testów oraz sprawdzaniu i udostępnianiu wyników uczniom. Pomysły na wykorzystanie aplikacji Microsoft Forms nauczaniu stacjonarnym.
 • Moduł 5. Jak wykorzystać podczas zajęć stacjonarnych i zdalnej pracy z uczniami moduł Zadania dostępny w aplikacji Microsoft Teams? Prezentacja modułu Zadania dostępnego w aplikacji Microsoft Teams. Projektowanie różnych typów zdań dla uczniów w module Zadania. Tworzenie własnych kryteriów oceny w module Zadania. Udostępnianie testów i ankiet za pomocą modułu Zadania. Ćwiczenia praktyczne w zastosowaniu modułu Zadania. Pomysły na wykorzystanie modułu Zadania w nauczaniu stacjonarnym.
 • Moduł 6. Jak wykorzystać podczas stacjonarnej i zdalnej pracy z uczniami Notes zajęć dostępny w aplikacji Microsoft Teams? Prezentacja możliwości wykorzystania wirtualnego notesu zajęć do prowadzenia zajęć stacjonarnych i podczas zdalnego nauczania. Konfiguracja notesu. Zarządzanie sekcjami notesu. Udostępnianie różnych typów materiałów dydaktycznych dla uczniów w Bibliotece zwartości. Indywidualne notesy uczniów. Praca ucznia z notesem. Sprawdzanie pracy ucznia w jego notesie. Ćwiczenia praktyczne w pracy z notesem zajęć. Uruchomienie sekcji Tylko dla nauczyciela. Dystrybucja materiałów dydaktycznych (np. kart pracy) bezpośrednio do notesów uczniów. Realizacja projektu przedmiotowego z wykorzystaniem sekcji Collaboration Space. Ćwiczenia praktyczne w pracy z notesem zajęć. Pomysły na wykorzystanie wirtualnego notesu zajęć podczas nauczania stacjonarnego.
 • Moduł 7. Wykorzystanie wirtualnych tablic do projektowania zdalnego nauczania oraz w realizacji zajęć stacjonarnych. Przegląd wirtualnych tablic, na których można udostępniać i gromadzić materiały dydaktyczne lub e-zasoby. Przegląd przykładowych lekcji zorganizowanych na wirtualnych tablicach Padlet i Lino. Różne możliwości wykorzystania wirtualnych tablic na zdalnych i stacjonarnych lekcjach. Udostępnianie wirtualnej tablicy uczniom. Realizacja projektu przedmiotowego z wykorzystaniem wybranej tablicy. Praktyczne ćwiczenia w opracowywaniu lekcji na tablicy Lino.
 • Moduł 8. Wykorzystanie wirtualnych tablic współdzielonych z uczniami podczas lekcji prowadzonej online. Przegląd możliwości różnych wirtualnych tablic dostosowanych do nauczania zdalnego, które można wykorzystać podczas lekcji prowadzonych „na żywo”. Ćwiczenia praktyczne w pracy z wybraną wirtualną tablicą. Udostępnianie tablicy uczniom. Współpraca uczniów i nauczyciela z wykorzystaniem wybranej tablicy. Ćwiczenia praktyczne w wykorzystaniu wybranej wirtualnej tablicy podczas lekcji prowadzonej „na żywo” w aplikacji Microsoft Teams.
 • Moduł 9. Wykorzystanie aplikacji Flipgrid w pracy stacjonarnej i zdalnej z uczniami. Tworzenie zadań w aplikacji Flipgrid. Sposoby udostępniania zadania uczniom. Instalowanie aplikacji na urządzeniu mobilnym ucznia. Przygotowanie nagrania przez uczniów. Sprawdzanie prac uczniów. Ćwiczenia praktyczne z aplikacją Flipgrid. Pomysły na wykorzystanie aplikacji Flipgrid podczas pracy zespołowej uczniów.
 • Moduł 10. Tworzenie interaktywnych e-zasobów uatrakcyjniających stacjonarne i zdalne lekcje. Dodawanie klas i zakładanie kont uczniów na platformie LearningApps. Zarządzanie klasami. Ćwiczenia praktyczne w zarządzaniu klasami i zasobami LearningApps. Wprowadzanie komentarzy i pytań do filmów pobranych z YouTube w aplikacji LearningApps.
Terminy
Realizacja projektu rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w grudniu 2020 r.
Harmonogram spotkań dla poszczególnych ścieżek przedmiotowych:
Ścieżka przedmiotowa Moduł Data Godzina Sala Kod formy
Zd@lny Matematyk  Moduł 1 i 2 26.09.2020 8.30–14.45 32 PS003
e-learning do 06.10.2020
Moduł 3 07.10.2020 15.00–18.15 32
Moduł 4 26.10.2020 forma online – godzina do uzgodnienia
Moduł 5 i 6 14.11.2020 8.30-14.45 32
Moduł 7 23.11.2020 forma online – godzina do uzgodnienia
e-learning do 03.12.2020
Moduł 8 i 9 28.11.2020 8.30–14.45 32
Moduł 10 09.12.2020 forma online – godzina do uzgodnienia
Zd@lny Geograf Moduł 1 i 2 26.09.2020 8.30–14.45 43 PS007
e-learning do 06.10.2020
Moduł 3 07.10.2020 15.00–18.15 43
Moduł 4 28.10.2020 forma online – godzina do uzgodnienia
Moduł 5 i 6 14.11.2020 8.30–14.45 43
Moduł 7 19.11.2020 forma online – godzina do uzgodnienia
e-learning do 07.12.2020
Moduł 8 i 9 28.11.2020 8.30–14.45 43
Moduł 10 09.12.2020 forma online – godzina do uzgodnienia
Zd@lny Fizyk Moduł 1 i 2 03.10.2020 8.30–14.45 43

PS013

e-learning do 14.10.2020
Moduł 3 15.10.2020 15.00–18.15 32
Moduł 4 28.10.2020 forma online – godzina do uzgodnienia
Moduł 5 i 6 21.11.2020 8.30–14.45 32
Moduł 7 26.11.2020 forma online – godzina do uzgodnienia
e-learning do 12.12.2020
Moduł 8 i 9 12.12.2020 8.30–14.45 32
Moduł 10 14.12.2020 forma online – godzina do uzgodnienia
Zd@lny Chemik Moduł 1 i 2 10.10.2020 8.30–14.45 43 PS008
e-learning do 19.10.2020
Moduł 3 20.10.2020 15.00–18.15 32
Moduł 4 27.10.2020 forma online – godzina do uzgodnienia
Moduł 5 i 6 21.11.2020 8.30–14.45 43
Moduł 7 01.12.2020 forma online – godzina do uzgodnienia
e-learning do 06.12.2020
Moduł 8 i 9 05.12.2020 8.30–14.45 43
Moduł 10 08.12.2020 forma online – godzina do uzgodnienia

Nabór
Nabór do projektu jest otwarty.  Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc jest ograniczona.
W przypadku dużego zainteresowania udziałem w projekcie, możliwe jest uruchomienie kolejnych grup w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021. W takim przypadku osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o telefoniczny kontakt z kierownikiem projektu lub kierownikiem danej ścieżki przedmiotowej.

Rejestracja / Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w formie doskonalenia, należy wysłać indywidualne zgłoszenie za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN (Oferta/Formy doskonalenia: Oferta metodyczna: Przedmioty matematyczno – przyrodnicze) lub kliknąć w link z kodem formy w powyższej tabeli, który przekieruje do odpowiedniego formularza zgłoszenia.

Koszt
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt
Kierownik projektu: Mariola Kosztołowicz, tel. 41 362 45 48, w. 127; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prowadzący zajęcia – kierownicy poszczególnych ścieżek przedmiotowych:
Ścieżka przedmiotowa Prowadzące Kontakt z prowadzącymi zajęcia
e-mail telefon 41 362 45 48
Zd@lny Matematyk Mariola Kosztołowicz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w. 127
Zd@lny Geograf Ewa Kwiecień This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w. 143
Zd@lny Fizyk Małgorzata Grzegorczyk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w. 121
Zd@lny Chemik Anna Matałowska This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w. 127

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2022/2023 Zapisz się