Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty krajowe
English (UK)

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Biurem Edukacji Narodowej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty jest realizatorem projektu edukacyjnego „W drodze do wolności”. Adresatem są nauczyciele i uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. Zapraszamy do udziału w konferencjach i warsztatach.

Ideą projektu jest prezentacja kluczowych w historii polskiego narodu wydarzeń, które ukształtowały Polskę jako wolne i niepodległe państwo. Chcemy, aby jak najszerszy krąg odbiorców przyswoił i utrwalił wiedzę o najważniejszych wątkach ostatniego stulecia w dziejach państwa i narodu.

Tematem przewodnim każdej z konferencji cyklu „W drodze do wolności” będzie rocznica przypadająca w danym roku szkolnym. Wykłady, zaprezentowane przez pracowników Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach, pozwolą uczniom poznać lub utrwalić najważniejsze informacje o wydarzeniach oraz wiodących postaciach. Nauczyciele zyskają możliwość zapoznania się z najnowszymi ustaleniami historyków. Warsztaty poszerzą wiedzę i rozwiną umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK, gier i myślenia wizualnego. Udział w projekcie przyczyni się do realizacji celów i wymagań zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Edukacja historyczna umożliwia rozbudzanie zainteresowań uczniów własną przeszłością, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, budzenie poczucia godności i dumy narodowej, budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów i państw. Znajomość historii wzmacnia poczucie miłości do Ojczyzny, szacunku i przywiązania do tradycji oraz przeszłości własnego narodu oraz jego osiągnięć. Działania te sprzyjają krytycznemu odnoszeniu się do przeszłości, rozumieniu teraźniejszość i odpowiedzialnemu budowaniu przyszłość.

Forma
Projekt

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Adresaci
Nauczyciele i uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego.

Opis
Tematyka warsztatów:

  • Narzędzia TIK (Web Questy, Learning Apps, Kahoot, Thinglink)
  • Gamifikacja (gra miejska, gry planszowe)
  • Myślenie wizualne na lekcjach historii
  • Fipped classroom

Organizatorzy przewidzieli dla uczestniczących w projekcie szkół dyplomy, podziękowania i nagrody rzeczowe. Nauczyciele biorący udział w warsztatach otrzymają zaświadczenia o formie doskonalenia zawodowego.

Miejsce

Konferencje

Termin

Miejsce

Forma

Kod

16.09.2019 r.
godz. 10.00
Kielce
Przystanek Historia, ul. Warszawska 5,
(dla miasta Kielce)
konferencja PS13-1
27.09.2019 r.
godz. 11:00

Pińczów
Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
(dla powiatów: jędrzejowskiego, pińczowskiego, buskiego)
konferencja

PS13-2

20.09.2019 r.
godz. 11:00

Sandomierz
I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu
(dla powiatów: sandomierskiego i opatowskiego)
konferencja

PS13-3

4.10.2019 r.
godz. 11:00

Włoszczowa
Zespół Przedszkolno-Szkolny
w Dobromierzu
(dla powiatu włoszczowskiego)
konferencja

PS13-4

23.09.2019 r.
godz. 10:00
Powiat kielecki
Szkoła Podstawowa nr 13
im. Władysława Jagiełły w Kielcach
(dla powiatów: kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, staszowskiego)
konferencja

PS13-5

30.09.2019 r.
godz. 10:00

Starachowice
II LO im. Stanisława Staszica
w Starachowicach
(dla powiatów: starachowickiego i ostrowieckiego)
konferencja

PS13-6

Ilość miejsc ograniczona. Organizator potwierdzi telefonicznie i mailowo udział szkoły w konferencji.
Do udziały w konferencji przyjmujemy indywidualne zgłoszenie nauczycieli oraz zgłoszenia nauczycieli wraz z uczniami.

Program konferencji

Termin
Zgłoszenia do 15 września 2019 r., poprzez System Obsługi Szkoleń ŚCDN: kursy.scdn.pl
Nauczyciele mogą wybrać dowolne miejsce i termin konferencji.
Na warsztaty nauczyciele logują się odrębnie.

Koszt
Konferencje i warsztaty są bezpłatne.

Kontakt
Maria Bednarska, tel. 608 657 709, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Agnieszka Siwek, tel. 510 815 502, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się