Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Accessibility Tools

Projekty krajowe
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK
Projekt STEAM

Metodologia STEAM łączy w sobie różne dziedziny nauki i życia. Opiera się na wielopłaszczyznowej analizie problemów, z którymi mamy do czynienia na co dzień.  W edukacji STEAM, podobnie jak w życiu, kiedy spotykamy się z sytuacją trudną, zaczynamy ją poznawać pod różnym kątem i analizować po to, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Wówczas korzystamy z naszych doświadczeń i sięgamy po nową wiedzę z matematyki, sztuki, inżynierii, biologii, chemii czy fizyki. Zapraszamy do udziału w projekcie, który wprowadzi uczestników zajęć w metodykę prowadzenia zajęć wykorzystujących metodologię STEAM.


Forma
Projekt.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą wprowadzić edukację STEAM-ową do zintegrowanych zajęć edukacyjnych.

Opis formy
Głównym celem projektu jest promowanie edukacji STEAM-owej w szkołach jako metody kształcenia uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Naszym założeniem jest wspólne wypracowanie scenariuszy zajęć, które będą wykorzystywały problemowe sposoby pracy z dziećmi. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem projektu i zachęcamy do dołączenia do STEAM-owej społeczności ŚCDN.

Do projektu mogą zgłosić się nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy po ukończeniu szkolenia będą realizować ze swoimi uczniami w szkole STEAM-owe zajęcia, a następnie ich uczniowie zaprezentują efekty pracy na konferencji podsumowującej realizację projektu „STEAM-owa szkoła 2022/2023”.

Etapy realizacji projektu:

 • cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do realizacji STEAM-owych zajęć;
 • opracowanie scenariuszy STEAM-owych zajęć;
 • konsultacje wspierające nauczycieli;
 • realizacja STEAM-owych zajęć w szkołach zgodnie z opracowanym scenariuszem;
 • prezentacja efektów STEAM-owych zajęć w szkołach;
 • prezentacja efektów realizowanych zajęć podczas konferencji podsumowującej projekt „STEAM-owa szkoła 2022/2023”;
 • opracowanie i opublikowanie przykładów dobrych praktyk.

Tematyka szkoleń dla nauczycieli

Moduł 1. STEAM w teorii – zajęcia stacjonarne, 6 godz. dydaktycznych:

 • założenia projektu „STEAM-owa szkoła 2022/2023”;
 • kompetencje przyszłości;
 • STEAM jako sposób kształcenia;
 • zalety STEAM;
 • etapy realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych;
 • przykłady STEAM-owych projektów edukacyjnych.

Moduł 2. STEAM w praktyce – zajęcia stacjonarne, 8 godz. dydaktycznych:

 • jak uczyć STEAM-owo?;
 • scenariusz STEAM-owych zajęć;
 • analiza przykładowych scenariuszy STEAM-owych projektów edukacyjnych;
 • tworzenie prototypu projektu oraz jego testowanie – praktyczne przykłady;
 • obudowa teoretyczna STEAM-owego projektu edukacyjnego.

Moduł 3. STEAM-owy narzędziownik – zajęcia stacjonarne, 6 godz. dydaktycznych:

 • wybrane techniki i metody nauczania;
 • TIK w STEAM.

Moduł 4. Projektowanie STEAM-owych zajęć – zajęcia e-learningowe, 10 godz. dydaktycznych:

 • opracowanie scenariuszy STEAM-owych projektów edukacyjnych.

Moduł 5. Sposoby ewaluacji i prezentacji STEAM-owych projektów – zajęcia stacjonarne, 4 godz. dydaktyczne:

 • przygotowanie uczniów do prezentacji projektu. Przykłady narzędzi ewaluacyjnych wykorzystywanych w STEAM-owych projektach edukacyjnych;
 • sposoby opracowania opisu dobrej praktyki;
 • sposoby prezentacji efektów realizacji projektów.

Efekty realizacji

 1. Nauczyciele zostaną przygotowani do realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych:
  • nabędą umiejętność projektowania STEAM-owych zajęć;
  • poznają narzędzia i aplikacje niezbędne w realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych;
  • doświadczą w praktyce trudów realizacji STEAM-owych projektów edukacyjnych.
 2. Zostaną opracowane autorskie scenariusze STEAM-owych projektów edukacyjnych w liczbie równiej liczbie szkół uczestniczących w projekcie, które zostaną opublikowane jako przykłady dobrych praktyk na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 3. W każdej szkole uczestniczącej w projekcie zostanie zrealizowany co najmniej jeden STEAM-owy projekt edukacyjny, który zakończy się szkolną prezentacją efektów jego realizacji.
 4. Zostaną przygotowane filmowe relacje ze szkolnych prezentacji.
 5. Wybrane projekty zostaną zaprezentowane przez zespoły uczniów na konferencji podsumowującej realizację projektu „STEAM-owa szkoła 2022–2023”.
 6. Przygotowana zostanie publikacja w formie poradnika dla nauczycieli dotycząca STEAM-owej edukacji. W publikacji m.in. zostaną zamieszczone autoryzowane scenariusze STEAM-owych projektów edukacyjnych opracowane przez nauczycieli uczestniczących w projekcie „STEAM-owa szkoła 2022–2023”.
 7. Nauczyciele, którzy ukończą cykl szkoleniowy, opracują scenariusz STEAM-owego projektu edukacyjnego oraz zrealizują w szkole STEAM-owy projekt według przygotowanego scenariusza otrzymają „Certyfikat STEAM-owego Nauczyciela 2022–2023”.
 8. Każda szkoła, która zrealizuje co najmniej jeden STEAM-owy projekt edukacyjny i przekaże filmową relację ze szkolnej prezentacji efektów realizacji projektu otrzyma „Certyfikat STEAM-owej szkoły 2022–2023”.

Warunki ukończenia projektu

 • aktywne uczestnictwo w cyklu szkoleń wspierających nauczycieli w realizacji STEAM-owych projektów;
 • opracowanie i przekazanie kierownikowi projektu scenariusza STEAM-owego projektu edukacyjnego;
 • zrealizowanie z uczniami w szkole STEAM-owego projektu edukacyjnego;
 • zorganizowanie szkolnej prezentacji efektów projektu zrealizowanego z uczniami;
 • przygotowanie i przekazanie kierownikowi projektu filmowej relacji ze szkolnej prezentacji STEAM-owego projektu edukacyjnego;
 • udział w konferencji podsumowującej projekt;
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Uczestnicy projektu „STEAM-owa szkoła 2022/2023”, którzy spełnią powyższe warunki, otrzymują:

 • zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia „STEAM-owa szkoła 2022–2023”;
 • certyfikat „STEAM-owy Nauczyciel 2022–2023” wręczany na konferencji podsumowującej realizację projektu;
 • szkoła, w której uczestnicy projektu „STEAM-owa szkoła 2022–2023” spełnią powyższe warunki otrzyma certyfikat „STEAM-owa szkoła 2022–2023”.

Terminy

 • 9 października 2022 r. – 30 kwietnia 2023 r. – realizacja projektu;
 • do 30 listopada 2022 r. – opracowywanie scenariuszy STEAM-owych projektów edukacyjnych, konsultacje;
 • 30 listopad 2022 r. – ostateczny termin przekazania scenariuszy w wersji edytowalnej (Word) na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • 1 grudnia 2022 r. – 16 marca 2023 r. – realizacja STEAM-owych zajęć lub STEAM-owych projektów edukacyjnych w szkole;
 • do 17 marca 2023 r. – szkolna prezentacja efektów realizacji STEAM-owych zajęć lub projektów;
 • 24 marca 2023 r. – ostateczny termin przekazania filmowej relacji ze szkolnej prezentacji STEAM-owego projektu; dostarczenie płyty CD do ŚCDN, p. nr 23, Katarzyna Pluta;
 • do 14 kwietnia 2023 r. – wytypowanie zespołów, które zaprezentują swoje projekty lub zajęcia na konferencji podsumowującej realizację projektu; przekazanie informacji do szkół;
 • 24 kwietnia 2023 r. – konferencja podsumowująca – prezentacja wybranych projektów i zajęć realizowanych w szkołach;
 • do 12 maja 2023 r. – przesłanie formularza zgłoszenia dobrej praktyki na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli

Temat

Miejsce

Termin

Moduł 1. STEAM w teorii

ŚCDN w Kielcach,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

9 października 2022 r., godz. 8.30–13.30

Moduł 2. STEAM w praktyce

23 października 2022 r., godz. 8.30–15.00

Moduł 3. STEAM-owy narzędziownik

6 listopada 2022 r., godz.  8.30–13.30

Moduł 4. Projektowanie STEAM-owych zajęć

platforma Moodle ŚCDN

7 listopada 2022 r., godz. 14.30–17.30;

8 listopada 2022 r., godz. 14.00–15.30;

14 listopada 2022 r., godz. 15.00–16.30;

15 listopada 2022 r., godz. 14.00–15.30

Moduł 5. Sposoby ewaluacji i prezentacji STEAM-owych projektów

ŚCDN w Kielcach,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

27 lutego 2023 r., godz. 15.00–18.00

Rejestracja/zgłoszenia
Należy zalogować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN.

Kod formy: PS005

Koszt
Udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatny.

Kontakt
Katarzyna Pluta, tel. 41 362 45 49 w. 123; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2023/2024 Zapisz się