Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Accessibility Tools

Projekty krajowe
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK
Projekt Igrzyska

Aktywni fizycznie uczniowie są zdrowsi i lepiej się uczą. Zabawy ruchowe oraz konkursy międzyszkolne z zakresu edukacji zdrowotnej umożliwiają uczestnictwo zarówno uczniom, jak i nauczycielom, w aktywnym procesie uczenia się promującym zdrowie i dobre samopoczucie oraz zachęcającym do dokonywania pożądanych wyborów i zachowań zdrowotnych. Zapraszamy nauczycieli i uczniów zainteresowanych propagowaniem postaw prozdrowotnych wśród społeczności swojej szkoły do udziału w drugiej edycji projektu łączącego sport, zdrowie i technologię.


Forma
Projekt.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Patronat
                               

Adresat
Nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.

Opis formy
Celem działań projektowych jest upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży oraz rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi, wdrażanie do rywalizacji wiedzowo-sportowej. Projekt obejmuje trzy etapy.

Etap pierwszy
„Konkurs wiedzy o zdrowiu” na platformie MS Teams z wykorzystaniem aplikacji MS Forms.

  1. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w kategoriach wiekowych: klasy I–III, klasy IV–VI, klasy VII–VIII.
  2. Dla nauczycieli cykl szkoleń wprowadzających, podczas których poznają zakres i treści dla poszczególnych grup wiekowych.

Wyniki z konkursu online wyłonią w każdej kategorii wiekowej po pięć najlepszych zespołów, które zakwalifikują się do etapu drugiego.

Etap drugi
Turniej wiedzowo-sportowy „Sztafeta zdrowia”

  1. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w kategoriach wiekowych: klasy I–III, klasy IV–VI, klasy VII–VIII.
  2. Dla nauczycieli cykl szkoleń wprowadzających, podczas których poznają zakres i treści oraz konkurencje sportowe dla poszczególnych grup wiekowych.

Regulamin projektu Igrzyska Zdrowia
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do projektu
Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział ucznia w projekcie

Konkursy towarzyszące

  • Konkurs na film edukacyjny „Online – zdrowy i bezpieczny”

Regulamin konkursu na film edukacyjny
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do konkursu na film edukacyjny
Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział ucznia w konkursie na film edukacyjny
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatora oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie na film edukacyjny
Załącznik nr 4 – Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie na film edukacyjny

  • Konkurs plastyczny na plakat szkoły „Sport sprzyja integracji”

Regulamin konkursu plastycznego na plakat
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do konkursu na plakat szkoły
Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział ucznia w konkursie na plakat
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatora oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie na plakat szkoły

Dla zwycięzców przewidziano nagrody oraz możliwość prezentacji podczas spotkania podsumowującego działania projektowe.

Miejsce

  • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42;
  • platforma Moodle;
  • platforma Microsoft Teams.

Termin

  • do 12 października 2022 r. rejestracja szkół.

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli

Etap pierwszy

Temat

Forma

Termin

Kod formy

Igrzyska Zdrowia. Ready? Go!

webinarium

5 października 2022 r.,
godz. 15.00–16.30

WEB129

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży

webinarium

12 października 2022 r.,
godz. 15.00–16.30

WEB064

Zdrowe żywienie – dlaczego ma znaczenie?

webinarium

12 października 2022 r.,
godz. 16.30–18.00

WEB130

Higiena zdrowego stylu życia – konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas I–III

kurs doskonalący
e-learningowy

17 października 2022 r.,
godz. 15.00–18.00

KE020

Higiena zdrowego stylu życia – konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas IV–VI

kurs doskonalący
e-learningowy

19 października 2022 r.,
godz. 15.00–18.00

KE021

Higiena zdrowego stylu życia – konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas VII–VIII

kurs doskonalący
e-learningowy

26 października 2022 r.,
godz. 15.00–18.00

KE022

 

Etap drugi

Temat

Forma

Termin

Kod formy

Sztafeta zdrowia – zagadnienia z zakresu prawidłowego sposobu żywienia dla klas I–III

kurs doskonalący
e-learningowy

luty 2023 r.

KE024

Sztafeta zdrowia – zagadnienia z zakresu prawidłowego sposobu żywienia dla klas IV–VI

kurs doskonalący
e-learningowy

luty 2023 r.

KE025

Sztafeta zdrowia – zagadnienia z zakresu prawidłowego sposobu żywienia dla klas VII–VIII

kurs doskonalący
e-learningowy

luty 2023 r.

KE026

Rejestracja/zgłoszenia
Należy zalogować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN.

Kod formy: PS017

Koszt
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt
Magdalena Pietraszkiewicz, tel. 41 362 45 48 w. 125; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Anita Ligas-Skoneczna, tel. 41 362 45 48 w. 125; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2022/2023 Zapisz się