Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Projekty krajowe
English (UK)

Pragniecie Państwo dać uczniom możliwość wybrania się w niezwykłą „podróż historyczną” − poznania dziejów Polski, historii symboli narodowych, udziału w ciekawych konkursach, jesteście zainteresowani wymianą doświadczeń z nauczycielami województwa świętokrzyskiego, zapraszamy do udziału w projekcie. Nasza propozycja wpisuje się w realizację aktualnych kierunków polityki oświatowej państwa.
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat Konkursu historycznego „Z ziemi włoskiej do Polski – Józef Wybicki – życie i działalność”.

W podstawie programowej dla szkoły podstawowej możemy przeczytać: „Matematyka jest nauką, która dostarcza narzędzi do poznawania środowiska i opisu zjawisk, dotyczących różnych aspektów działalności człowieka”. Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego podpowiemy, jak odkrywać i rozwijać zainteresowania uczniów na wszystkich etapach kształcenia.

Wszyscy o tym wiemy, że dzieci uczą się szybko, bowiem ich mózg, aparat słuchowy i artykulacyjny mają większą plastyczność. Wykorzystajmy otwartość dzieci na nowe doświadczenia i ciekawość świata. Zapraszamy do projektu, którego celem jest wdrożenie rozwiązań dwujęzycznych w przedszkolach. Dołączyć może każde przedszkole z terenu województwa świętokrzyskiego. Placówki wyłonione w procesie rekrutacji otrzymają wsparcie merytoryczne i rzeczowe.

Nie od dziś wiadomo, że aktywni fizycznie uczniowie są zdrowsi i lepiej się uczą. Zabawy ruchowe oraz konkursy międzyszkolne z zakresu edukacji zdrowotnej umożliwiają uczestnictwo zarówno uczniom, jak i nauczycielom, w aktywnym procesie uczenia się promującym zdrowie i dobre samopoczucie oraz zachęcającym do dokonywania pożądanych wyborów i zachowań zdrowotnych. Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w pierwszej edycji projektu łączącego sport, zdrowie i technologie.

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zajęcia dotyczące analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz realizacji różnorodnych działań, które pomogą skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu maturalnego 2022 i 2023. Nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni przygotowali specjalną ofertę: webinaria, warsztaty, projekty dla nauczycieli różnych przedmiotów egzaminacyjnych.

We współczesnym świecie, w którym dostęp do nowoczesnych technologii oraz Internetu stał się powszechny, jednym z kluczowych działań szkół i placówek powinno być zapobieganie ryzykownym zachowaniom w sieci i ich konsekwencjom. Jest to szczególnie ważne w kontekście edukacji zdalnej, ciągłej izolacji uczniów, osłabienia relacji społecznych. W dniu 13 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste podsumowanie dziesiątej, jubileuszowej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021–2022”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wszystkich edycji projektu na stronie: szybuj.scdn.pl.

Innowacyjny projekt, oparty na narzędziach IT, nowoczesny, jednocześnie gwarantujący podróż w czasie i przestrzeni − od opowieści przy ognisku, przez teatr kamishibai, do podcastu i trailera. Projekt „Królewski storytelling” obiecuje wspaniałą przygodę i zaangażowanie uczniów w poznawanie dziejów Polski opowiadanych historiami jej władców oraz wpisuje się w aktualne kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

Meandry prawa to projekt skierowany do oświatowej kadry kierowniczej województwa świętokrzyskiego. Podczas cyklicznych spotkań z prawnikami poruszone zostaną kwestie prawne związane z zarządzaniem placówką. Powiemy, m.in. o przepisach emerytalnych, kompetencjach rady rodziców, funduszu świadczeń socjalnych, funkcjonowaniu związków zawodowych w szkole czy mobbingu.

Jeśli chcesz spojrzeć na szkołę z bliższej i dalszej przeszłości, to projekt dla Ciebie. Poznasz w nim ciekawe rozwiązania edukacyjne wprowadzane w różnych krajach, na różnych kontynentach. Proponujemy zastosowanie elementów badawczych oraz różnorodnych form prezentacji.
W dniu 27 maja 2022 r. zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt.

Jeśli jeszcze nie spotkaliście się Państwo z pojęciem STEAM, to warto je zapamiętać, bowiem na stałe zagości w edukacji. Celem STEAM jest wykształcenie u uczniów umiejętności poznawania świata każdym dostępnym zmysłem. Projekt adresowany jest do szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego pragnących poszerzyć swoją ofertę o realizację lekcji lub projektów edukacyjnych. Zapraszamy do udziału.

Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.
– Frank Smith

Wspieramy świętokrzyskich uczniów w rozwoju ich drogi zawodowej, dlatego ŚCDN w Kielcach rusza z kolejną edycją projektu Nauczanie Dwujęzyczne, propagującego wdrażanie edukacji dwujęzycznej. Wraz z ekspertami niedawno utworzonego Świętokrzyskiego Zespołu Innowatorów Dwujęzyczności, proponujemy kompleksowe wsparcie formalnych i nieformalnych działań dwujęzycznych od przedszkola do matury. Zapewniamy pomoc planującym, rozpoczynającym i kontynuującym rozmaite formy edukacji dwujęzycznej poprzez zróżnicowaną ofertę szkoleń – konferencji, webinariów i warsztatów oraz zindywidualizowane wsparcie dla szkół wdrażających nauczanie dwujęzyczne.
Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, a szczególnie nauczycieli szkół zawodowych, dla których przygotowaliśmy specjalną ścieżkę projektową.

Jeżeli chciałbyś poznać teatr wprost ze sceny, prowadzisz lub zamierzasz prowadzić teatr z dziećmi i młodzieżą, chciałbyś przeżyć artystyczną przygodę na scenie teatralnej, a przy tym uczyć się teatru wraz z innymi osobami, pragnącymi, jak Ty, doświadczyć jego magii, to ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działań projektowych!

Edukacja zdalna stała się rzeczywistością. Sytuacja pandemii spowodowała, że szkoły, nauczyciele zostali zmuszeni do zmiany swoich działań edukacyjnych. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania stało się koniecznością. Jeśli chcesz doskonalić swój warsztat pracy w zakresie edukacji zdalnej, chcesz poznać skuteczne sposoby angażowania uczniów podczas lekcji online oraz poznać ciekawe narzędzia wspierające proces uczenia się także podczas zajęć stacjonarnych zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu grantowym pn. „Świętokrzyska Akademia Edukacji Zdalnej”.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki, geografii, fizyki i chemii wszystkich typów szkół pragnących uporządkować i udoskonalić swoje umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia zdalnego nauczania oraz wykorzystania doświadczeń wyniesionych po zdalnym nauczaniu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w prowadzeniu zajęć stacjonarnych do udziału w projekcie Zd@lny Nauczyciel.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, a szczególnie wychowawców klas do udziału w projekcie „Szkoła Off Road – relacje w szkole”, który jest odpowiedzią na aktualne zjawiska będące konsekwencjami pandemii. Kolejne szkolenia, prowadzone w formie webinariów, dotyczą praktycznych aspektów realizacji działań wzmacniających relacje w placówce.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2022/2023 Zapisz się