Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Accessibility Tools

Oferta
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK

„Ciągle się jeszcze uczę.”
Michał Anioł 

Szanowni Państwo,

podstawową rolą edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do radzenia sobie w przyszłości na rynku pracy. Przewiduje się, że najwięcej perspektyw będą miały osoby z wykształceniem technicznym i inżynieryjnym. Wielu dyrektorów szkół, nauczycieli, edukatorów zastanawia się, jakie kompetencje okażą się potrzebne i jak je u uczniów rozwijać.

Oferta szkoleniowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rok szkolny 2022/2023 uwzględnia wiele interesujących projektów oraz działań ukierunkowanych na wdrażanie, popularyzowanie, a także poszukiwanie skutecznych i nowatorskich metod lub form nauczania, które bazują na najnowszej wiedzy z pogranicza pedagogiki, psychologii poznawczej, neurobiologii czy informatyki. Wychodzimy z założenia, że nie można właściwie nauczać, nie dysponując wiedzą dotyczącą przebiegu procesu uczenia się.

Przygotowując propozycje szkoleń, uwzględniliśmy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. W nowej ofercie szkoleniowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach nie brakuje również odniesień do edukacji klasycznej - szczególnie w kontekście ideału wychowania „zmierzającego do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno”, „działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy”. Ważne są te formy doskonalenia, które wpisują się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. Istotne okazują się również: wymagania państwa wobec szkół i placówek określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r., priorytety ŚCDN w Kielcach na rok szkolny 2022/2023 czy wnioski i rekomendacje z ewaluacji form doskonalenia zrealizowanych w roku szkolnym 2021/2022 oraz badania potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego przeprowadzonego w czerwcu 2022 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w roku szkolnym 2022/2023 będzie inicjowało i wdrażało nowatorskie rozwiązania edukacyjne, aby nie tylko zaspokajać zdiagnozowane oczekiwania szkół, ale również wskazywać nowe interesujące kierunki rozwoju zawodowego nauczycieli. Warto w tym kontekście wymienić chociażby następujące:
 • AKADEMIA NOWOCZESNYCH METOD NAUCZANIA, UCZENIA SIĘ I WYCHOWANIA – projekt, którego celem jest przekazywanie nauczycielom wiedzy, doskonalenie ich umiejętności w zakresie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych pozwalających aranżować takie sytuacje edukacyjne, dzięki którym proces uczenia się i wychowania stanie się najefektywniejszy oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Istotnym elementem tej inicjatywy są cztery filary uczenia się - uwaga, aktywne zaangażowanie, informacja zwrotna o błędach, konsolidacja.
 • ZDROWIE PSYCHICZNE W CZASACH KRYZYSU - celem projektu jest wzbogacenie działań wychowawczo-profilaktycznych szkół i placówek - budowanie kompetencji nauczycieli w zakresie interwencji kryzysowej na poziomie szkolnym. Proponujemy program wspierający zdrowie psychiczne poprzez działania psychoprofilaktyczne o charakterze kaskadowym.
 • EGZAMINY ZEWNĘTRZNE 2023 – celem projektu jest wzbogacenie wiedzy dyrektorów szkół oraz nauczycieli na temat realizacji efektywnych działań związanych z wymaganiami egzaminów zewnętrznych. Zajęcia metodyczne zostaną przeprowadzone w dwóch ścieżkach - egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny. Projekt będzie realizowany we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi.
 • INTERAKTYWNE LEKCJE Z ROBOTAMI EDUKACYJNYMI - to projekt, który przygotuje nauczycieli do wykorzystania robotów na obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych rozwijających u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów oraz rozumowania, a także uatrakcyjnienia zajęć.
 • ŚWIĘTOKRZYSCY PASJONACI HISTORII - projekt zakłada realizację przedsięwzięć mających na celu poszerzenie wiedzy uczniów, wzrost zainteresowania historią regionu w kontekście historii Polski i historii powszechnej oraz aktywizację uczniów klas IV–VIII pod opieką nauczycieli szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.
 • AKADEMIA ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH – projekt adresowany jest do nauczycieli historii i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego oraz zainteresowanych pedagogów. Idea przedsięwzięcia to doskonalenie kompetencji nauczycieli, którzy będą wykorzystywali nabyte umiejętności do prowadzenia ciekawych zajęć dydaktycznych sprzyjających lepszemu przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych.
 • HISTORIA I TOŻSAMOŚĆ - POLSKIE SYMBOLE NARODOWE – projekt zostanie zrealizowany od września 2022 r. do czerwca 2023 r. Tematyka spotkań będzie nawiązywała do ważnych w historii Polski rocznic.
 • STEAM-owa SZKOŁA 2022/2023 - projekt adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych klas IV-VIII. Jego główny cel to promowanie edukacji STEAM-owej w szkołach jako metody kształcenia uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki.
 • STEAM-owe ZAJĘCIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - projekt adresowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy pragną wprowadzić edukację STEAM-ową do zintegrowanych zajęć edukacyjnych.
 • KSZTAŁCENIE ZAWODOWE GWARANCJĄ ROZWOJU POWIATU KIELECKIEGO - projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Uwzględnia trendy przyszłości i stanowi wsparcie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie kształtowania postaw odpowiedzialności i otwartości uczniów szkół zawodowych na zmieniającym się rynku pracy.
 • TEATR DZIAŁA! - celem projektu jest wsparcie nauczycieli w zakresie prowadzenia teatrów szkolnych – dziecięcych i młodzieżowych, integrowanie nauczycieli organizujących teatry szkolne oraz aktywizowanie uczniów po okresie pandemii.
 • MATEMATYCZNA LIGA MISTRZÓW - celem projektu jest inicjowanie działań ukierunkowanych na odkrywanie, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
W imieniu swoim, konsultantów oraz doradców metodycznych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, dziękuję Państwu za miniony rok współpracy oraz zachęcam do udziału w szkoleniach w roku szkolnym 2022/2023.

Z poważaniem
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Oferta szkoleniowa 2022/2023

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2023/2024 Zapisz się