Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Accessibility Tools

Klauzula informacyjna RODO
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.),
informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze
   handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem
   zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą
   przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i zgodnie z treścią ogólnego
   rozporządzenia o ochronie danych;
  2. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;
   - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  3. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  4. realizacji zadań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019.1045), Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020.1327) oraz Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2020.1668);
  5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu placówki, a w szczególności:
   - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
   - prowadzenia analiz jakości świadczonych usług - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2023/2024 Zapisz się