Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty


EDUKACJA ZDALNA W CZASIE PANDEMII. Raport z badań. Oprac.: A. Buchner, M. Majchrzak, M. Wierzbicka. Warszawa: Centrum Cyfrowe, 2020. Partnerzy badania: Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Szkoła z Klasą.

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2020 r., w czasie pandemii COVID-19 w Polsce. Udział w nim wzięło prawie 1000 nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych z całej Polski. W raporcie zaprezentowano problemy, z jakimi mierzą się nauczyciele w czasie edukacji zdalnej, jak radzą sobie z obsługą narzędzi cyfrowych i co stanowi dziś dla nich największe wyzwanie w nauczaniu. Badanie pozwala ocenić ich obecne potrzeby i pokazuje, jak powinniśmy wspierać system edukacji, by pomóc szkołom w radzeniu sobie z edukacją zdalną.

PISA 2018. CZYTANIE, ROZUMIENIE, ROZUMOWANIE. Praca zbiorowa pod red. Michała Sitka i Elżbiety Barbary Ostrowskiej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2020.

Książka jest polskim raportem z badania PISA 2018 – największego międzynarodowego badania umiejętności uczniów na świecie, zawierającym pogłębioną analizę danych uzyskanych w badaniu.  W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną spośród trzech dziedzin: rozumowanie matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W badaniu PISA 2018 dziedziną wiodącą było rozumienie czytanego tekstu. W sześciu rozdziałach książki opisano: elementy metodologii badania PISA; najważniejsze wyniki odnoszące się do rozumienia czytanego tekstu; część badania dotyczącą umiejętności matematycznych; założenia teoretyczne oraz omówienie wyników uzyskanych w części badania poświęconej pomiarowi umiejętności uczniów w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych; nierówności edukacyjne, zarówno w aspekcie zróżnicowania umiejętności uczniów, jak i relacji między pochodzeniem społecznym i umiejętnościami; analizę wybranych wyników związanych z dobrostanem uczniów i klimatem szkoły.

Wprawdzie wyniki polskich uczniów we wszystkich trzech dziedzinach PISA w 2018 roku należały do najwyższych w Europie, to pogłębiona analiza danych z badania PISA pokazuje szereg wyzwań, z którymi wciąż musi się zmierzyć polski system edukacji.

Sitek M., Ostrowska E.B., Badiak M., UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY I ZACHOWANIA FINANSOWE MŁODZIEŻY W POLSCE. Wyniki badania PISA 2018. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2020.

Raport przestawia wyniki badania PISA 2018 w części dotyczącej umiejętności finansowych młodzieży w Polsce. Umiejętności 15-latków w tej dziedzinie zbadano po raz trzeci, co umożliwia porównanie ich z umiejętnościami ich rówieśników w innych krajach oraz pozwala śledzić zmiany wyników od 2012 roku. W ramach PISA 2018 uczniów zapytano m.in. o postawy i zachowania związane z finansami i pieniędzmi. Badanie daje szeroki obraz uwarunkowań zdobywania umiejętności finansowych przez uczniów w szkole i poza szkołą. Spośród 20 krajów, które wzięły udział w dodatkowej części badania PISA 2018 poświęconej umiejętnościom finansowym, średni wynik polskich piętnastolatków był jednym z najwyższych na świecie. Lepsi okazali się jedynie uczniowie z Kanady, Finlandii i Estonii.

European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe. Eurydice Report [NAUCZANIE JĘZYKÓW REGIONALNYCH ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W SZKOŁACH W EUROPIE. Raport Eurydice]. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejszy raport to pierwszy raport sieci Eurydice dotyczący nauczania języków regionalnych i mniejszościowych w szkołach w Europie. Jak wynika z raportu, uczniowie w Europie uczą się około 60 języków regionalnych lub mniejszościowych w ramach zajęć szkolnych. Z raportu dowiadujemy się, jakie to języki i jak kraje organizują i wspierają ich nauczanie. Raport prezentuje także wybrane projekty edukacyjne promujące ciekawe inicjatywy w zakresie nauczania języków regionalnych/ mniejszościowych.

Raport w języku angielskim

STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2019 ROKU. WSTĘPNE WYNIKI. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2020.

Badanie wykonano w listopadzie 2019 roku. Na pytania odpowiedziało łącznie 3 tysiące respondentów w wieku co najmniej 15 lat. We wstępie do raportu autorzy piszą: „W 2019 roku można odnotować trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. Jest to w pewnej mierze wynik dobrej koniunktury, która pozwoliła na wzmożone zakupy nowości książkowych, ale również podsycania zainteresowań czytelniczych przez ekranizacje, seriale czy gry komputero­we. Niewątpliwie znaczącą rolę w kształtowaniu gustów czytelniczych mają prestiżowe nagrody literackie, jak Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk.”.

Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2019/2020 Zapisz się