Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)
 1. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
 2. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Redakcja Janusz Czapiński i Tomasz Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2009. 
 3. Narodowy Program Foresight. Polska 2020. Przedsięwzięcie Narodowy Program zrealizowany pod kierunkiem merytorycznym prof. Michała Kleibera. Warszawa 2009. 
 4. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS,  2009. (Coroczne raporty GUS). 
 5. Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009. Wydanie 7. Warszawa: Krajowe Biuro Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009.
 6. Edukacja w zarysie 2009: wskaźniki OECD. Podsumowanie w języku polskim. OECD 2009.
 7. Edukacja globalna w Polsce. Europejski proces partnerskiego przeglądu edukacji globalnej. Krajowy raport na temat edukacji globalnej w Polsce. GENE, Amsterdam 2009, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2009.
 8. Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie. Warszawa: Krajowe Biuro Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009.
 9. Zakres autonomii i odpowiedzialności nauczycieli w Europie. Eurydice. Sieć informacji o edukacji w Europie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009.
 10. Egzaminy w systemach edukacji w Europie: cele, organizacja oraz wykorzystanie wyników. Warszawa: Krajowe Biuro Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009.
 11. Badania rodziców 2009. Przemoc i inne problemy w polskiej szkole w opinii rodziców. Raport. Badanie zrealizowano w ramach programu „Szkoła bez przemocy” na zlecenie grup wydawniczych Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundacji Orange i Wydawnictwa Pedagogicznego Operon. Warszawa 2009.
 12. Raport roczny programu społecznego „Szkoła bez przemocy” 2009. Warszawa 2009.
 13. Jak naprawdę wygląda edukacja seksualna w Polsce? Raport Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” 2009. Oprac. reportu: Aleksandra Józefowska.
 14. Analiza potrzeb użytkowników portali edukacyjnych. Raport z badań jakościowych na zlecenie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Autorzy dokumentu: Rafał Machul, Eryk Orłowski. Warszawa: Komitywa.com Sp. z o.o., 2009.
 15. Jak nowe technologie pomagają uczyć? Wyniki badań Edunews.pl wśród nauczycieli polskich szkół. Edunews.pl, 2009-2010.
 16. Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS. Oprac. Mirosław Filiciak i in. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2010.
 17. Społeczeństwo informacyjne. Pod red. Doroty Grodzkiej. „Studia Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2009 nr 3. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2009.
 18. TALIS. Nauczanie – wyniki badań 2008. Polska na tle międzynarodowym. Oprac. Rafał Piwowarski i Magdalena Krawczyk. Warszawa: MEN, IBE 2009. Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się OECD.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się