Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)
 1. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY. Opracowanie: Anna Smoczyńska i in. Warszawa: Polskie Biuro Eurydice, Fundacja RSE, czerwiec 2010.
 2. BETTER COMPETENCES THROUGH BETTER TEACHING AND LEADING. FINDINGS FROM STUDY VISITS 2008/09. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2010. (Lepsze kompetencje poprzez lepsze nauczanie I zarządzanie).
 3. BIBLIOTEKI CYFROWE I KSIĄŻKA ELEKTRONICZNA (E-KSIĄŻKA). Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Mecenatu Państwa, marzec 2010.
 4. EDUKACJA A RYNEK INTERNETOWY. Red. Grzegorz Miłkowski. Interaktywnie.com, marzec 2010.
 5. INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT W SZKOŁACH PUBLICZNYCH. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli – Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, lipiec 2010.
 6. NAUCZYCIELE WE WRZEŚNIU 2009. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA. Opracowano na podstawie danych SIO. Warszawa: Pracownia Informacji Pedagogicznej ORE, lipiec 2010.
 7. OGÓLNOKRAJOWE EGZAMINOWANIE UCZNIÓW W EUROPIE: CELE, ORGANIZACJA I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW. EACEA – EURYDICE. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2010.
 8. STRATEGIA ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE DO 2020 ROKU. Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, luty 2010.
 9. Szelewa D., INTEGRACJA A POLITYKA EDUKACYJNA. Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych – Raporty i Analizy, 2010.
 10. EDUKACJA MAŁYCH DZIECI. STANDARDY, BARIERY, SZANSE. Raport pod red. Anny Gizy. Warszawa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Polsko-AmerykańskaFundacja Wolności, 2010.
 11. ROZWIĄZANIA EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE DZIECI MIGRANCKICH. Oprac. Beata Płatos na podstawie raportów Eurydice: Integracja dzieci-imigrantów w szkołach w Europie, 2010; Kluczowe dane o edukacji, 2009. Warszawa: Polskie Biuro Eurydice, Fundacja RSE, październik 2010.
 12. Wojciechowski W., Kalina L., Łaszek A., SZKOŁĘ MĄ WIDZĘ KOSZTOWNĄ. Warszawa: Forum Obywatelskiego Rozwoju, październik 2010.
 13. Kirwil L., POLSKIE DZIECI W INTERNECIE. ZAGROŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO NA TLE DANYCH DLA UE. Wstępny raport z badań EU Kids Online przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 lat i ich rodziców. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2010.
 14. Livingstone S., Haddon L., Görzig A., Ólafsson K. oraz sieć badaczy EU Kids Online II – w Polsce: Lucyna Kirwil i Aldona Zdrodowska, DZIECI Z UNII EUROPEJSKIEJ W SIECI. ZAGROŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Z PERSPEKTYWY DZIECI W EUROPIE. Wstępne wyniki z badań EU Kids Online II nad używaniem Internetu przez dzieci w wieku 9–16 lat (streszczenie), 21 października 2010 r.
 15. „ANGIELSKI – CZYJA SZANSA?" – Program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Raport opracowany przez Krzysztofa Lipińskiego przy współudziale ekspertów Stowarzyszenia Fundamenty Silnego Państwa: Patryka Wegierkiewicza, Agnieszki Figiel, Jordana Klimka. Warszawa: Forum Inicjatyw Rozwojowych, 2010.
 16. INFORMACJA O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAŻANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Programów Nauczania i Podręczników, listopad 2010.
 17. Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA. WYNIKI BADANIA PISA 2009. Warszawa, 2010.
 18. Mikulska A., RASIZM W POLSCE. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2010.
 19. KULTURA W 2009 R. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2010. Publikacja zawiera dane statystyczne na temat: bibliotek publicznych, bibliotek specjalistycznych (m.in. naukowych, pedagogicznych), wydawnictw, muzeów, galerii, teatrów, kin, działalności domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, działalności instytucji sektora non-profit w obszarze kultury.
 20. NADZÓR PEDAGOGICZNY PO ROKU WDRAŻANIA REFORMY. Warszawa: Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania – Wydział Nadzoru Pedagogicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2010.
 21. NEW SKILLS FOR NEW JOBS: ACTION NOW. A report by the Expert Group on New Skills for New Jobs prepared for the European Commission. European Union, 2010.
 22. PROJEKT EUROPA 2030. WYZWANIA I SZANSE. Sprawozdanie dla Rady Europejskiej sporządzone przez Grupę Refleksji dotyczące przyszłości UE do roku 2030.
 23. THE SYSTEM OF EDUCATION IN POLAND. Warsaw: Eurydice – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 210. Wersja angielska.

Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się