Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)
1 1 Więsław Szymon, SYTUACJA I STATUS ZAWODOWY DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. Badania przeprowadzone zostały w okresie od lutego do lipca 2011 r. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012 (www.ore.edu.pl).
2 2 OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. Warszawa: GUS, 2011 (www.stat.gov.pl).

3

3 CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ. EDUKACJA MEDIALNA I INFORMACYJNA W POLSCE – RAPORT OTWARCIA. Red. Jarosław Lipszyc. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska, 2012 (Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny). (nowoczesna polska.org.pl)

4
4

POLSKA 2030. TRZECIA FALA NOWOCZESNOŚCI. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU. PROJEKT. Redakcja Michał Boni. Warszawa, 17 listopada 2011 r. (zds.kprm.gov.pl)

5

5

KLUCZOWE DANE O EDUKACJI 2012. ZMIANY W EUROPEJSKICH SYSTEMACH EDUKACJI W OSTATNIEJ DEKADZIE. RAPORT EURYDICE. (www.eid.edu.pl)

6

6

BADANIE ELEMENTÓW SYSTEMU PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM. RAPORT Z BADANIA IDI. Opracował zespół GfK Polonia dla projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Warszawa: ORE, lipiec 2011. (www.ore.edu.pl)

7

7

Dyrda Beata, BADANIE SYSTEMU PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM. RAPORT Z BADANIA CASE STUDY W AUSTRII, CZECHACH, FINLANDII, NIEMCZECH I WIELKIEJ BRYTANII. Opracowano dla projektu „„Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Warszawa: ORE, wrzesień 2011. (www.ore.edu.pl)

8

8

KEY DATA ON EDUCATION IN EUROPE 2012. RAPORT EURYDICE. (www.eurydice.org.pl).

9

9
BADANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA W SYSTEMIE OŚWIATY WSKAŹNIKA SZACOWANIA EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ. RAPORT KOŃCOWY.
Warszawa: Ośrodek Ewaluacji we współpracy z Coffey International Development Sp. z o.o. i Zakładem Badań Naukowych PTS, wrzesień 2011.
(efs.men.gov.pl)

10

10

Zasacka Z., CZYTELNICTWO MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ – WSPÓLNOTA SYMBOLICZNA I KULTUROWE DYSTANSE. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2011 (http://eduentuzjasci.pl/pl).

11

11

Mourshed M., Chijioke Ch., Barber M., JAK NAJLEPIEJ DOSKONALONE SYSTEMY SZKOLNE NA ŚWIECIE STAJĄ SIĘ JESZCZE LEPSZE (How the world's most improved school systems keep getting better). Tłum. Magdalena Pater. Redakcja merytoryczna: Jacek Strzemieczny. Warszawa: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2012. (Polskie wydanie przygotowano w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności). (www.ceo.org.pl)

12 12
Wiśniewski Jerzy, WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA RZECZ SZKÓŁ Z PRIORYTETU III (WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU EDUKACJI) ORAZ PRIORYTETU IX (ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH) PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. Raport. Warszawa: ORE, 2012. (www.ore.edu.pl)

13

13

WIELKA NIEOBECNA – O EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ W SYSTEMIE EDUKACJI FORMALNEJ W POLSCE. Raport z badań pod redakcją Marty Abramowicz. Warszawa: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 2011. (www.tea.org.pl).

14

14

Raport tematyczny z badania: DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA DYREKTORÓW SZKÓŁ NA WYNIKI BADAŃ I INNE INFORMACJE PRZYDATNE W KIEROWANIU SZKOŁĄ. Oprac. Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej. Warszawa: IBE, 2012. (www.eduentuzjasci.pl)

15

15

Walczak Dominika, POCZĄTKUJĄCY NAUCZYCIELE. Raport z badania jakościowego. Warszawa: IBE, 2012. (www.eduentuzjasci.pl)

16

16

Dziemianowicz-Bąk A., Bochno I. i in., GMINY WOBEC WYZWAŃ OŚWIATOWYCH – PRZYKŁADY STRATEGICZNYCH DZIAŁAŃ SAMORZĄDÓW W ZAKRESIE EDUKACJI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2012 (www.ibe.edu.pl).

17

17

Eurydice Report. DEVELOPING KEY COMPETENCES AT SCHOOL IN EUROPE. CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR POLICY – 2011/12. (www.eacea.ec.europa.eu).

18

18

STRATEGIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ „NOWE PODEJŚCIE DO EDUKACJI”. Bruksela/Strasburg, 20 listopada 2012 r. (www.europa.eu).

19

19

DZIECI SIECI – UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE NAJMŁODSZYCH. RAPORT Z BADAŃ. Koordynator projektu Piotr Siuda. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 2012 (dzieci-sieci.pl/raport_IKM_dzieci_sieci.pdf). Treść raportu dostępna na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 Polska).

20

20

KONTYNUACJA PRZEMIAN. RAPORT O STANIE EDUKACJI 2011. Redakcja merytoryczna: prof. dr hab. Michał Federowicz, dr Anna Wojciuk. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2012. (www.ibe.edu.pl) + Broszura informacyjna.

21

21

Machul-Telus B., Majewska M.; konsultacja merytoryczna dr Urszula Markowska-Manista, EDUKACJA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ SPOŁECZNOŚCI POSŁUGUJĄCEJ SIĘ JĘZYKIEM REGIONALNYM W POLSCE 2010–2011. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. (www.ore.edu.pl)

22

22

Jelonek M., Szklarczyk D., Balcerzak-Raczyńska A., OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW A PRACOWNICY JUTRA. Na podstawie badań zrealizowanych w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. Publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych). (www.bkl.parp.gov.pl)

23

23

Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M., PRACODAWCY O RYNKU PRACY. Na podstawie badań zrealizowanych w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. Publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych). (www.bkl.parp.gov.pl)

24

24

Czarnik Sz., Turek K., WYKSZTAŁCENIE, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POLAKÓW. Na podstawie badań zrealizowanych w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. Publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych). (www.bkl.parp.gov.pl)

25

25

Szczucka A., Turek K., Worek B., KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE. Na podstawie badań zrealizowanych w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012. Publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych). (www.bkl.parp.gov.pl)

26

26

RAPORT „LEKCJA RÓWNOŚCI. POSTAWY I POTRZEBY KADRY SZKOLNEJ I MŁODZIEŻY WOBEC HOMOFOBII W SZKOLE" pod redakcją Jana Świerszcza. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii, 2012. (www.kph.org.pl/publikacje)

27

27

EU NET ADB – BADANIE NADUŻYWANIA INTERNETU PRZEZ MŁODZIEŻ W POLSCE I EUROPIE. Opracowanie i redakcja: Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje, 2012. (Finansowane ze środków Komisji Europejskiej. Program Safer Internet plus). (www.fdn.pl/eu-net-adb)

28

28

Cybis N. i in., UCZEŃ ZDOLNY – ANALIZA DOSTĘPNYCH NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH. Raport opracowany dla ORE w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym". Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2102. (www.ore.edu.pl)

29

29

WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2012. (www.ibe.edu.pl)

Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się