Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Raporty
English (UK)
1 01 Grzymała-Moszczyńska M., Grzymała-Moszczyńska J., Durlik J., Szydłowska P., (NIE)ŁATWE POWROTY DO DOMU? FUNKCJONOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY POWRACAJĄCYCH Z EMIGRACJI. Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, 2015. (http://geremek.pl)
2 02 Buchner A., Kisilowska M., Wierzbicka M., MISTRZOWIE KODOWANIA JUNIOR. RAPORT OTWARCIA. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2015. Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/. (centrumcyfrowe.pl)
3 03 Buchner A., Kisilowska M., Wierzbicka M., MISTRZOWIE KODOWANIA JUNIOR. RAPORT Z BADAŃ. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2016. Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/. (centrumcyfrowe.pl)
4 04 Duch-Krzystoszek D., SZKOLNICTWO ZAWODOWE I RYNEK PRACY DLA KOBIET Z WYKSZTAŁCENIEM ZASADNICZYM ZAWODOWYM. RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO W 2015 ROKU. Warszawa: Stowarzyszenie Koalicja Karat, 2015. Publikacja została wydana na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe". (www.karat.org/pl/category/zasoby/publikacje/raporty/)
5 05 Szpotowicz, M., Muszyński, M., Gajewska-Dyszkiewicz, A., Paczuska, K., Kondratek, B., UMIEJĘTNOŚCI MATURZYSTÓW 2015. OBOWIĄZKOWY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W 2015 ROKU. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015 (www.ibe.edu.pl)
6 06 Chłoń-Domińczak, A. (red.), REGIONALNE UWARUNKOWANIA DECYZJI EDUKACYJNYCH – WYBRANE ASPEKTY. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (www.ibe.edu.pl)
7 07 EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA. OSTATNI DZWONEK! O deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Raport z badań pod redakcją Magdaleny Chusteckiej, Elżbiety Kielak i Marty Rawłuszko. Warszawa: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2016. (www.tea.org.pl).
8 08 UNICEF Office of Research (2016). „RÓWNE SZANSE DLA DZIECI: NIERÓWNOŚCI W ZAKRESIE WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA DZIECI W KRAJACH BOGATYCH", Innocenti Report Card 13, UNICEF Office of Research – Innocenti, Florencja.
(http://dzieciwpolsce.pl)
9 09 ROZWÓJ CZYTELNICTWA W POLSCE. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, 2016. (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-rozwoju-czytelnictwa.html)
10 10 Tarkowski A., Plebańska M., Stokowska A., Śliwowski K., OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE W POLSCE – UWARUNKOWANIA I SZANSE ROZWOJU. Warszawa: Centrum Cyfrowe, 2016.
(http://centrumcyfrowe.pl)
11 11 Raport Gumtree: AKTYWNI+ ABSOLWENTKI Z FACHEM W RĘKU 2016. Raport na podstawie badania przeprowadzonego przez DELab UW na zlecenie Gumtree Polska. Koordynacja badania i przygotowanie raportu: Justyna Pokojska.
(http://www.delab.uw.edu.pl)
12 12 POSIŁKI W SZKOŁACH W EUROPIE. Raport Polskiego Biura Eurydice, 2016. (http://eurydice.org.pl/raporty-polskiego-biura-eurydice/).

13 13 SYSTEM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, lipiec 2016 (www.nik.gov.pl)
14 14 WYKONYWANIE PRZEZ GMINY OBOWIĄZKU DOWOŻENIA DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 2016 (www.nik.gov.pl)
15 15 Kisilowska M., Paul M., Zając M., JAK CZYTAJĄ POLACY? Raport badawczy projektu Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e tekstów i urządzeń pozwalających z nich korzystać. Warszawa: Centrum Cyfrowe, 2016. (http://centrumcyfrowe.pl/e-czytanie/)
16 16 Kisilowska M., Paul M., Zając M., JAK CZYTAJĄ POLACY? Raport badawczy projektu Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e tekstów i urządzeń pozwalających z nich korzystać – skrót raportu.
17 17 DIGCOMP. RAMY ODNIESIENIA DLA ROZWOJU I ROZUMIENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH W EUROPIE. Komisja Europejska – Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre), 2013. Wydanie polskie: Fundacja ECCC, 2016. (http://www.eccc.edu.pl)
18 18 RODZICE I DZIECI WOBEC ZAGROŻEŃ DZIECI W INTERNECIE. Raport z badania przygotowany przez TNS Polska S.A. na zlecenie Orange Polska, we współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Warszawa, 20 września 2016 r. (www.fundacja.orange.pl/badania.html)
19 19 ROLA SZKOLNEJ ŚWIETLICY I ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE DLA DZIECI W OPINII RODZICÓW. Skrócony raport z badania ilościowego przeprowadzonego przez MillwardBrown. Warszawa, 22 marca 2016 r. (www.fundacja.orange.pl)
20 20 SZKOLENIE MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 2016. (www.nik.gov.pl)
21 21 Bieńko M., Izdebski Z., Wąż K., KONTROLA REALIZACJI PRAWA MŁODZIEŻY DO EDUKACJI SEKSUALNEJ. Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie. Perspektywa uczennic/uczniów i dyrektorów/dyrektorek szkół. Skrót raportu z badań jakościowych. Warszawa: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Ponton Grupa Edukatorów Seksualnych, 2016. (http://www.federa.org.pl)
22 22 Bieńko M., Izdebski Z., Wąż K., KONTROLA REALIZACJI PRAWA MŁODZIEŻY DO EDUKACJI SEKSUALNEJ. REKOMENDACJE. Warszawa 2016. (www.ponton.org.pl)
23 23 Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies. (ZAWÓD NAUCZYCIELA W EUROPIE: POLITYKA, PRAKTYKA I ODBIÓR SPOŁECZNY) RAPORT EURYDICE. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Warszawa 2016. (www.eurydice.org.pl)
24 24 THE NMC HORIZON REPORT 2016 K-12 EDITION. The New Media Consortium 2016.
https://www.nmc.org

Omówienie raportu w artykule Marcina Polaka „Trendy na horyzoncie szkolnej edukacji" (licencja CC-BY)
http://www.edunews.pl/
25 25 TIMSS 2015. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie. Redakcja: Krzysztof Konarzewski i Krzysztof Bulkowski. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2016.(www.ibe.edu.pl)
26 26 Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. WYNIKI BADANIA PISA 2015 W POLSCE. (www.ibe.edu.pl)
27 27 WYNIKI PISA 2015 W POLSCE. Prezentacja. Instytut Badań Edukacyjnych, 2016. (www.ibe.edu.pl)
28 28 NASTOLATKI 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach. NASK, 2016. (www.nask.pl)
29 29 SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 2016. (www.nik.gov.pl).
30 30 PRZECIWDZIAŁANIE E-UZALEŻNIENIU DZIECI I MŁODZIEŻY. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 2016. (www.nik.gov.pl).
31 31 ZAPEWNIENIE PRZEZ GMINY OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ ORAZ OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 2016. (www.nik.gov.pl).
32 32 Chłoń-Domińczak, A. et al.(2016). VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN EUROPE – POLAND. Cedefop ReferNet VET in Europe reports. (http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/2016_CR_PL.pdf).

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) opublikowało polski raport w ramach programu VET in Europe. To dokument dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego, który wspólnie przygotowują kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia i Norwegia.
33 33 Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą i pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz metod podnoszenia przez nich kompetencji – województwa. Warszawa: ORE, 2016.
(www.ore.edu.pl/zarzadzanie-oswiata-w-samorzadach-materialy-do-pobrania)
Raport stanowi podsumowanie prac zrealizowanych w ramach badania pn. „Diagno­za kompetencji kadr zarządzających oświatą oraz pracowników operacyjnych reali­zujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz metod podnoszenia przez nich kompetencji”, prowadzonego w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Niniejszy raport cząstkowy stanowi pogłębioną analizę danych, ukierunkowaną na sy­tuację, jaka ma miejsce w urzędach marszałkowskich.
34 34 Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą i pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz metod podnoszenia przez nich kompetencji – gminy miejsko-wiejskie i miejskie. Warszawa: ORE, 2016.
(www.ore.edu.pl/zarzadzanie-oswiata-w-samorzadach-materialy-do-pobrania)
Niniejszy raport cząstkowy stanowi pogłębioną analizę danych, ukierunkowaną na sy­tuację, jaka ma miejsce w gminach miejsko-wiejskich i miejskich.
35 35 Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą i pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz metod podnoszenia przez nich kompetencji – gminy wiejskie. Warszawa: ORE, 2016. (www.ore.edu.pl/zarzadzanie-oswiata-w-samorzadach-materialy-do-pobrania)
Niniejszy raport cząstkowy stanowi pogłębioną analizę danych, ukierunkowaną na sy­tuację, jaka ma miejsce w gminach wiejskich.
36 36 Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą i pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz metod podnoszenia przez nich kompetencji – wyniki zbiorcze badania wraz z rekomendacjami. Warszawa: ORE, 2016. (www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/zarz%C4%85dzanie-o%C5%9Bwiat%C4%85-w-samorz%C4%85dach/7158-diagnoza-kompetencji-kadr-zarz%C4%85dzaj%C4%85cych-o%C5%9Bwiat%C4%85-%E2%80%93-raport-z-badania)
Raport stanowi podsumowanie prac zrealizowanych w ramach badania pn. „Diagno­za kompetencji kadr zarządzających oświatą oraz pracowników operacyjnych reali­zujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz metod podnoszenia przez nich kompetencji”, prowadzonego w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”.
Raport kończy się wnioskami opisowymi oraz rekomendacjami, które m.in. mają być wykorzystane przy opracowaniu programów szkoleniowo–doradczych dla przedstawicieli JST.
Opracowanie: Barbara Skarżyńska

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się