Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Accessibility Tools

Strona główna
ikona facebook      ikona youtube      flaga UK
logo projektu

Żyjemy w świecie, w którym większość informacji pozyskujemy z Internetu. Codziennie korzystamy z portali społecznościowych. Czy Twoi uczniowie są przygotowani do samodzielnego, logicznego myślenia, odróżniania opinii od faktów, przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji? Umiejętności w zakresie krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów to niezbędne kompetencje wszystkich ludzi w obecnych czasach. Jeśli interesuje Cię, w jaki sposób można rozwijać u uczniów kompetencje przyszłości zapraszamy na kurs „Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach”.


Forma
Projekt.

Organizator
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresaci
Projekt „Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach” adresowany jest do nauczycieli  uczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych tj. matematyki, chemii, geografii i fizyki wszystkich typów szkół w województwie świętokrzyskim zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie rozwijania u uczniów krytycznego i kreatywnego myślenia.

Opis formy
Szkolenia w ramach projektu będą realizowane w formie czterech kursów blended learningowych:

 • „Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach chemii”;
 • „Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach fizyki”;
 • „Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach geografii”;
 • „Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach matematyki”.

Każdy kurs realizowany w ramach projektu obejmuje 18 godzin dydaktycznych, w tym:

 • 16 godzin dydaktycznych zajęć stacjonarnych w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (jedno spotkanie w wymiarze czterech godzin dydaktycznych i dwa spotkania po sześć godzin dydaktycznych),
 • 2 godziny dydaktyczne zajęć e-learningowych – praca samodzielna uczestników szkolenia w aplikacji Microsoft Teams Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – opracowanie scenariusza zajęć lub karty

Cel główny projektu:

 • podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli chemii, fizyki, geografii i matematyki w zakresie rozwijania krytycznego myślenia i kreatywności uczniów, wzbogacenie warsztatu pracy oraz wymiana doświadczeń.

Cele szczegółowe projektu:

 • poznanie założeń myślenia krytycznego;
 • poznanie podstawowych pojęć dotyczących kreatywności;
 • projektowanie ćwiczeń rozwijających kreatywność uczniów;
 • poznanie wybranych rutyn myślenia krytycznego wspierających proces uczenia się;
 • nabycie umiejętności projektowania zadań edukacyjnych z wykorzystaniem wybranych rutyn myślenia krytycznego;
 • poznanie wybranych narzędzi krytycznego myślenia oraz rozwijających kreatywność uczniów na lekcjach;
 • nabycie umiejętności wykorzystania wybranych metod, technik i narzędzi krytycznego myślenia w procesie dydaktycznym;
 • uświadomienie konieczności rozwijania u uczniów myślenia krytycznego i kreatywności w procesie uczenia się.

Treści kształcenia

Moduł 1. Krytyczne myślenie i kreatywność – niezbędna teoria.
Moduł 2. Wybrane rutyny myślenia krytycznego na lekcjach.
Moduł 3. Metody, techniki, narzędzia wspierające krytyczne myślenie i kreatywność uczniów na lekcjach.

Warunki ukończenia:

 • uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych wybranego kursu blended learningowego – wymagane co najmniej 80% godzin zajęć;
 • uczestnictwo w zajęciach e-learningowych – opracowanie scenariusza zajęć lub karty pracy z wykorzystaniem zasad myślenia krytycznego;
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Miejsce

 • Zajęcia stacjonarne: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42;
 • E-learning: platforma Microsoft Teams.

Harmonogram

Nazwa kursu

Terminy zajęć/liczba godzin dydaktycznych     

Twórczo, krytycznie
i kreatywnie na lekcjach chemii

KB004

7.03.2023

4 godz. dyd.

25.03.2023

6 godz. dyd.

22.04.2023

6 godz. dyd.

15.30-18.30

8.30-13.30

8.30-13.30

Twórczo, krytycznie
i kreatywnie na lekcjach fizyki

KB010

22.03.2023

4 godz. dyd.

15.04.2023

6 godz. dyd.

13.05.2023

6 godz. dyd.

15.30-18.30

8.30-13.30

8.30-13.30

Twórczo, krytycznie
i kreatywnie na lekcjach geografii

KB014

22.03.2023

4 godz. dyd.

15.04.2023

6 godz. dyd.

13.05.2023

6 godz. dyd.

15.30-18.30

8.30-13.30

8.30-13.30

Twórczo, krytycznie
i kreatywnie na lekcjach matematyki

KB016

22.03.2023

4 godz. dyd.

15.04.2023

6 godz. dyd.

13.05.2023

6 godz. dyd.

15.30-18.30

8.30-13.30

8.30-13.30


Terminy zajęć e-learningowych zostaną ustalone wspólnie z grupą na pierwszym spotkaniu stacjonarnym.

Rejestracja/zgłoszenie
Należy zalogować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN na wybrany kurs blended learningowy. Limit miejsc jest ograniczony. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Nazwa kursu

Kod formy

Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach chemii

KB004

Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach fizyki

KB010

Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach geografii

KB014

Twórczo, krytycznie i kreatywnie na lekcjach matematyki

KB016

Koszt
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt
Kierownik projektu:
Ewa Kwiecień, tel. 41 362 45 48, w. 143; e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konsultanci współodpowiedzialni za realizację projektu

Nazwa kursu

Prowadzące zajęcia

Kontakt z prowadzącymi zajęcia

e-mail

telefon

Twórczo, krytycznie
i kreatywnie na lekcjach chemii

Anna
Matałowska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41 362 45 48,
w. 126

Twórczo, krytycznie
i kreatywnie na lekcjach fizyki

Małgorzata Grzegorczyk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41 362 45 48,
w. 121

Twórczo, krytycznie
i kreatywnie na lekcjach geografii

Ewa
Kwiecień

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41 362 45 48,
w. 143

Twórczo, krytycznie
i kreatywnie na lekcjach matematyki

Mariola Kosztołowicz

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41 362 45 48,
w. 126

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2023/2024 Zapisz się