Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
O firmie
English (UK)

Badanie potrzeb i oczekiwań świętokrzyskich szkół zawodowych

Restrukturyzacja gospodarki regionalnej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy oraz podniesienie poziomu jej innowacyjności wymagają wysokich kompetencji kadr. Oznacza to potrzebę stałego podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, w tym zawodowym i technicznym. Wciąż jednak dużym problemem, zwłaszcza w szkołach zawodowych województwa świętokrzyskiego, jest niedostosowanie infrastruktury do potrzeb zmieniającego się i wymagającego rynku pracy. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego za jeden ze strategicznych elementów uznaje dostęp do nowoczesnych maszyn i technologii w procesie kształcenia zawodowego. Skuteczne działania zmierzające do wykreowania w regionie świętokrzyskim nowoczesnej szkoły zawodowej - „szkoły pozytywnego wyboru”, nie byłyby możliwe bez diagnozy stanu szkolnictwa zawodowego.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach, od grudnia 2020 r. do stycznia 2021 r., przeprowadzają badanie potrzeb i oczekiwań świętokrzyskich szkół zawodowych w kontekście organizacji i prowadzenia najbardziej efektywnego procesu kształcenia zawodowego. Wybrano następujące metody i techniki badawcze:

  • faza 1 – badanie fokusowe – dyskusja online,
  • faza 2 – badanie ilościowe – kwestionariusz ankiety online,
  • faza 3 – badanie jakościowe – wywiad pogłębiony online.

Wstępna faza badań obejmowała trzy spotkania fokusowe z dyrektorami świętokrzyskich szkół o profilu zawodowym z wykorzystaniem platformy MS Teams. Dobór osób zaproszonych do badania uwarunkowany był kierunkami kształcenia w danej szkole oraz lokalizacją szkoły. Podczas spotkań prowadzono dyskusję online. W spotkaniach fokusowych oprócz dyrektorów szkół zawodowych wzięli udział, m.in:

  • Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
  • Maciej Długosz – dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki,
  • Ewa Pietraszek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dyskusja na każdym spotkaniu podzielona była na dwie części: w pierwszej rozmawiano o problemach szkół zawodowych w realizacji wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego, w drugiej - o potrzebach tych szkół. Analizie poddano cztery obszary tematyczne: wyposażenie szkół, szkolenia nauczycieli, współpracę z pracodawcami i doradztwo zawodowe. Dyskutowano o ewentualnych zmianach oraz kluczowych czynnikach sukcesu niezbędnych do realizacji wysokiej jakości kształcenia zawodowego. Dzięki celowemu doborowi grupy poznano potrzeby różnorodnych środowisk zawodowych.

Kolejna faza to badanie ilościowe, które jest w trakcie realizacji. W celu maksymalnego zniwelowania błędu pomiaru, aby wyniki badania były jak najbardziej rzetelne, ankiety skierowano do wszystkich szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim. Istotne znaczenie ma również reprezentatywność próby – dobór odpowiednich osób do badania pozwala na uogólnienie jego wyników i przeniesienie ich na badaną ilościowo populację generalną, dlatego też przygotowano:

  • autorski kwestionariusz ankiety dla dyrektorów szkół,
  • autorski kwestionariusz ankiety dla nauczycieli,
  • autorski kwestionariusz ankiety dla uczniów.

W ostatniej fazie badań w celu pogłębienia pytań ankietowych wśród losowo dobranej grupy zostaną przeprowadzone wywiady, które dadzą możliwość uzyskania wielowymiarowych opinii respondentów oraz pozwolą pozyskać bardziej szczegółowe, unikalne dane.

Zebrane wyniki posłużą do opracowania raportu uwzględniającego problemy, potrzeby i oczekiwania świętokrzyskich szkół zawodowych, nauczycieli oraz uczniów tych szkół w kontekście realizacji wysokiej jakości kształcenia zawodowego.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu badań.

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się