Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
O firmie
English (UK)
Do zadań Pracowni Wychowania Fizycznego i Edukacji Wczesnoszkolnej należy:
 1. opracowywanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikających z diagnozy potrzeb, poprzez różnorodne formy: konferencje, wykłady, warsztaty, seminaria, projekty, fora, rady pedagogiczne, zespoły samokształceniowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
 2. wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji podstaw programowych wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki, w tym opracowywania i opiniowania programów nauczania,
 3. doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki w zakresie modyfikowania i unowocześniania warsztatu pracy, również z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia,
 4. przygotowywanie i opracowywanie materiałów metodycznych dla nauczycieli przedmiotów: wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki,
 5. wspomaganie szkół i placówek w ramach procesowego doskonalenia obejmującego: pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,         ustalenie i opracowanie sposobów zaspokajania potrzeb szkoły lub placówki, zaplanowanie i realizację różnorodnych form wspomagania, wspólną ocenę efektów oraz opracowanie wniosków z przeprowadzonego procesowego doskonalenia,
 6. udzielanie nauczycielom wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki pomocy metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 7. planowanie, organizowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
 8. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz organizowanie różnorodnych form wymiany doświadczeń – promowanie nowatorskich inicjatyw nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego i plastyki na wszystkich etapach edukacji,
 9. organizowanie oraz prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
 10. współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie organizacji i prowadzenia konkursów przedmiotowych oraz innych zadań zleconych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
 11. współpraca z uczelniami, placówkami oraz różnymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju szkół i placówek, wspierającymi ich jakościowe funkcjonowanie,
 12. współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, w tym w ramach programów regionalnych i europejskich,
 13. podejmowanie działań indywidualnie lub w zespołach zadaniowych zgodnie z potrzebami placówki doskonalenia i organu prowadzącego,
 14. kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w celu podniesienia jakości ich pracy w zakresie realizacji zadań statutowych.
 15. realizacja innych zadań powierzonych przez organ prowadzący i dyrektora ŚCDN.

Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon 41 362 45 48
Katarzyna Pluta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kierownik Pracowni, konsultant, pedagogika, kształcenie zintegrowane wew. 123
Beata Piątek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. konsultant, organizacja i zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńcza, wychowanie fizyczne wew. 126
Aleksandra Potocka-Kuc Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. konsultant, edukacja plastyczna, arteterapia, oligofrenopedagogika wew. 122
Anita Ligas-Skoneczna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. konsultant, wychowanie fizyczne wew. 125
Tomasz Kościak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. konsultant, wychowanie fizyczne wew. 125
Bożena Majchrzyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. konsultant, kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagogika wew. 114

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się