Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
O firmie
English (UK)
Do zadań Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Edukacji Zawodowej należy:
 1. kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w celu podniesienia jakości ich pracy w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym,
 2. opracowanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikających z diagnozy potrzeb, poprzez różnorodne formy: konferencje, wykłady, warsztaty, seminaria, projekty, fora, rady pedagogiczne, zespoły samokształceniowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
 3. wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania i opiniowania programów nauczania,
 4. doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli różnych specjalności w zakresie modyfikowania i unowocześniania warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia,
 5. przygotowywanie i opracowywanie materiałów metodycznych dla nauczycieli przedmiotów różnych specjalności oraz specjalistów pracujących w instytucjach oświatowych,
 6. wspomaganie nauczycieli w zakresie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole poprzez doradztwo metodyczne,
 7. wspomaganie nauczycieli i szkół w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 8. udzielanie nauczycielom wsparcia metodycznego i psychologiczno-pedagogicznego w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 9. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości oraz szkolnych doradców zawodowych,
 10. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz organizowanie różnorodnych form wymiany doświadczeń – promowanie nowatorskich inicjatyw,
 11. organizowanie oraz prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
 12. podejmowanie działań indywidualnie lub w zespołach zadaniowych zgodnie z potrzebami placówki doskonalenia i organu prowadzącego,
 13. współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie organizacji i prowadzenia konkursów przedmiotowych oraz innych zadań zleconych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
 14. współpraca z różnymi instytucjami, wydawnictwami, uczelniami, placówkami w obszarach edukacyjnych wspierających jakościowe funkcjonowanie szkół,
 15. udzielanie dyrektorom i nauczycielom wsparcia w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,
 16. współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, w tym w ramach programów regionalnych i europejskich,
 17. realizacja innych zadań powierzonych przez organ prowadzący lub dyrektora ŚCDN.
Wykaz pracowników
Imię i nazwisko Adres e-mail Stanowisko, specjalność Telefon
41 362 45 48
Izabela Juszkiewicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kierownik Pracowni, konsultant, pedagog, doradca zawodowy, coach ACC wew. 126
Marzanna Kostecka-Biskupska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. konsultant, pedagog, WDŻ wew. 119
Agnieszka Salwa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. specjalista ds. psychologiczno-pedagogicznych wew. 123
Agnieszka Siwek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. konsultant, edukacja zawodowa, historia, coach, mentor wew. 124
ks. Waldemar Wiśniowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. konsultant, religia
Magdalena Pietraszkiewicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. specjalista ds. edukacji zdrowotnej wew. 125

Centrum Edukacyjne
w Wólce Milanowskiej

Ośrodek szkoleniowy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Kielcach.
Zobacz więcej

Biblioteka online

Katalog online zawiera skomputeryzowane za pomocą systemu MOL Optivum księgozbiory Biblioteki fachowej, Medioteki Języka Niemieckiego i Medioteki Języka Angielskiego.
Zobacz więcej

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli.
Zobacz więcej
Nowa oferta szkoleniowa 2020/2021 Zapisz się